คัดลอก URL แล้ว
ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์ ดีเกินคาด กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค จ.ลำปาง เงินสะพัดกว่า 225 ล้านบาท

ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์ ดีเกินคาด กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค จ.ลำปาง เงินสะพัดกว่า 225 ล้านบาท

DIPROM MOTOR SHOW 2022

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) แถลงความสำเร็จในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาค จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ด้วยยอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ซื้อรถ…ลุ้นรถ”

พร้อมเตรียมเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแข็งแกร่งและเป็นรูปธรรม

DIPROM MOTOR SHOW 2022
ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการมอบ “ของขวัญปีใหม่ 2565” ให้กับประชาชน โดยดําเนินการภายใต้นโยบายทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่

1)อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้ประกอบการ

2)เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ

3) ยกระดับผู้ประกอบการ

และ 4)ดูแลเกษตรกรและประชาชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดมหกรรมแสดงสินค้า DIPROM MOTOR SHOW 2022 จําหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และลดภาระให้ผู้บริโภค รองรับการเปิดประเทศหลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นของขวัญให้กับประชาชน”

“โดยพัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ให้รองรับการจัดประชุมนิทรรศการและจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการต่าง ๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ”

DIPROM MOTOR SHOW 2022

ดร.ณัฐพล กล่าวย้ำถึงความสำเร็จในการจัดงานว่า “กิจกรรม DIPROM MOTOR SHOW 2022 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง และพื้นที่ภาคเหนือ สูงถึง 225 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เพียง 2 ล้านบาท ถือเป็นอัตราเพิ่มกว่า 100 เท่า”

“โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน และมียอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน มีการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในงาน ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา”

DIPROM MOTOR SHOW 2022

ทั้งนี้ ดร.ณัฐพล ยังได้กล่าวถึงการเตรียมขยายผลการจัดกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ กระจายความเจริญเติบโตไปยังฐานรากชุมชน ผนวกกับการดึงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม กับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curve ในระดับประเทศตลอดปี 2565

และยังมีการเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวผ่านงาน FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 อีกด้วย

DIPROM MOTOR SHOW 2022
นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า “การจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ”

“โดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ง 17 บริษัท ประกอบด้วยรถยนต์ 12 แบรนด์ ได้แก่ BMW, FORD, GWM, HONDA, ISUZU, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI และ TOYOTA รถจักรยานยนต์ 5 แบรนด์ ได้แก่ BAJAJ, HONDA, KAWASAKI, VESPA และ YAMAHA ผ่านทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ”

“ซึ่งสมาคมฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาครัฐและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในการช่วยผลักดันและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป” นายสุวัชร์ กล่าวสรุป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง