คัดลอก URL แล้ว
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร บยสส.รุ่นที่ 1 นำเสนอผลงาน “การสร้างรูปแบบการสื่อสารมวลชนในอนาคต”

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร บยสส.รุ่นที่ 1 นำเสนอผลงาน “การสร้างรูปแบบการสื่อสารมวลชนในอนาคต”

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะเพื่อนำเสนอผลงานโครงงานกลุ่ม “การสร้างรูปแบบการสื่อสารมวลชนในอนาคต” ในวันเสาร์ที่ 30 ต.ค.64 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ผ่านระบบ Zoom และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ) โดยมีนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา กล่าวเปิดงาน นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร ร่วมกิจกรรมด้วย และมี น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ดำเนินรายการ

สำหรับการนำเสนอโครงงานกลุ่มมีทั้งหมด 8 กลุ่มด้วยกัน โดยมี
กลุ่มที่ 1. โครงงาน “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป : รายการรูปแบบใหม่ที่โดนใจคนทุกรุ่น”
วิพากษ์ โดย นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

กลุ่มที่ 2. โครงงาน “ธุรกิจ TV Digital ไม่หายไป ด้วยฐานคนรับสื่อมากขึ้น”
วิพากษ์ โดย นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด และอุปนายก สมาคมทีวีจิทัล

กลุ่มที่ 3. โครงงาน “Royal Family Today ทำอย่างไร จึงจะทำให้คนรุ่นใหม่ดูข่าวในพระราชสำนัก?”
วิพากษ์ โดย นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์นิ่ง โปรดักชั่น จำกัด

กลุ่มที่ 4. โครงงาน “I-DEE award” จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ…ประโยชน์สาธารณะของอินฟลูเอนเซอร์ไทย
วิพากษ์ โดย นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ CEO & Founder บริษัท Tellscore และผู้จัดงาน Thailand Influencer Award”

กลุ่มที่ 5.โครงงาน “เสิร์ฟข่าวต้องรู้ ของคนวัย 50+” Doraemon Tank News
วิพากษ์ โดย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่ 6.โครงงาน สำนักข่าว “ไถทันข่าว” กับแนวทางใหม่ของคนทำสื่อ
วิพากษ์ โดย นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

กลุ่มที่ 7.โครงงาน “องค์การข่าวยุคใหม่ ทำอย่างไรถึงจะปัง!!!”
วิพากษ์ โดย นายเขมทัตต์ พลเดช อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 8.โครงงาน “ท่อน้ำเลี้ยงเพื่อสื่อน้ำดี”
วิพากษ์ โดย นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการมีส่วนร่วม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

ทั้งนี้ในการสัมมนาจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไป รวมถึงตอบประเด็นข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย โดยผู้ที่สนใจทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมผ่านทางระบบออนไลน์ ผ่าน QR Code หรือชมสดผ่านทางเพจ “Thai PBS”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง