คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ณ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ณ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และเยี่ยมชม จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ทั้งนี้มี นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีเวลบีอิ้ง จำกัด แพทย์หญิง เทวิกา ศรีจำปา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ธนบุรีบูรณา Mr.Bjorn Richardson General manager และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง