คัดลอก URL แล้ว
สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 5 หัวข้อ 360 องศา กับทิศทางข่าวออนไลน์

สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 5 หัวข้อ 360 องศา กับทิศทางข่าวออนไลน์

ภาพจากซ้าย 1. นางวนิดา วินิจจะกูล 2. นายระวี ตะวันธรงค์ 3. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
4. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 5. ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์          

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 5 ให้การต้อนรับ นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ในโอกาสจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ 360 องศา กับทิศทางข่าวออนไลน์ จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง