คัดลอก URL แล้ว
สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 4 หัวข้อ รื้อทิ้ง-ปรับตัวคิดใหม่ โจทย์ใหญ่สื่อไทยในภูมิทัศน์สื่อใหม่

สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 4 หัวข้อ รื้อทิ้ง-ปรับตัวคิดใหม่ โจทย์ใหญ่สื่อไทยในภูมิทัศน์สื่อใหม่

ภาพจากซ้าย 1. นายนนยนฏฐ จงจรูญ 2. ผศ.ดร.บุหงา ตโนภาส 3. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล 
4. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 5. นายธิติพร จุติมานนท์ 6. นายฐิติพันธ์ รักษาสัตย์
7. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี 8. นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ 9. นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร
  

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 4 ให้การต้อนรับ นายธิติพร จุติมานนท์ บรรณาธิการบริหารข่าวบันเทิง ช่องวัน 31 และนายฐิติพันธ์ รักษาสัตย์ เพจ Madam Funny มาดามฟันนี่ในโอกาสจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ รื้อทิ้ง-ปรับตัวคิดใหม่ โจทย์ใหญ่สื่อไทยในภูมิทัศน์สื่อใหม่ จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง