คัดลอก URL แล้ว
สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 3 หัวข้อ Social media กับสื่อมวลชน : เครื่องมือทำลายล้าง หรือสะท้อนความจริง

สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 3 หัวข้อ Social media กับสื่อมวลชน : เครื่องมือทำลายล้าง หรือสะท้อนความจริง

ภาพจากซ้าย 1. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 2. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย 3. นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย
4. นางกลอยตา ณ ถลาง 5. นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี 6. นางสมฤดี ยี่ทอง
7. นางชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี สุวรรณบุบผา 8. นางศิริพรรณวดี บัวอินทร์ 9. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 
     

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และนายสมเกียรติ บุญศิริ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 3 ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และนายกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไวซ์ไซท์ ในโอกาสจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Social media กับสื่อมวลชน : เครื่องมือทำลายล้าง หรือสะท้อนความจริง จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง