คัดลอก URL แล้ว
เดินหน้าภารกิจดูแล “อนาคตของชาติ” เชียงราย ลุยสร้างเครือข่าย “รถโรงเรียนปลอดภัย”

เดินหน้าภารกิจดูแล “อนาคตของชาติ” เชียงราย ลุยสร้างเครือข่าย “รถโรงเรียนปลอดภัย”

การเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนต่างจังหวัด หลายคนจำเป็นต้องใช้บริการรถรับส่งนักเรียน เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุม ซึ่งการเดินทางด้วยยานพาหนะทั้งสองประเภทนี้ หากไม่บริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นั้น

ล่าสุด จ.เชียงราย โดยทีมพี่เลี้ยงแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ “พี่เลี้ยง สอจร.เชียงราย” ได้นำร่องโครงการ “รถโรงเรียนปลอดภัย” ผ่านการสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นทางลาดชันและมีหมอกตอนเช้า จึงทำให้แนวโน้มอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น

– ชี้รถรับส่งนักเรียน คือ “ระบบขนส่งขนาดใหญ่”

‘สุริยัน ตื้อยศ’ พี่เลี้ยง สอจร.เชียงราย และที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน จ.เชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาของรถโรงเรียน คือยังไม่มีระบบควบคุมมาตรฐานอย่างเป็นระบบ จากฝ่ายผู้ประกอบการและโรงเรียน ทั้งที่เป็นระบบขนส่งขนาดใหญ่มาก เฉพาะที่เชียงรายแต่ละวันมีเด็กนักเรียน เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียน ประมาณ 30,000 คน ซึ่งตลอดทั้งปี 2563 เกิดอุบัติเหตุเหตุใหญ่ถึง 3 ครั้ง ทั้งสามเหตุกาณ์มีผู้บาดเจ็บรวม 8 คน และเสียชีวิต 1 ราย

– พบ 90% อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรีย เกิดจากผู้ขับขี่!

ดังนั้น เพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคต จึงจำเป็นต้องทำงานเชิงรุก ด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เกือบร้อยละ 90 เกิดจากตัวผู้ขับขี่ จึงได้ประสานไปยังผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของรถและขับรับส่งนักเรียนด้วยตัวเอง ก่อตั้งเป็นภาคีเครือข่ายนักขับมืออาชีพ เน้นสร้างความตระหนัก และต้องขับขี่เคารพกฎจราจร เพราะถือเป็นอาชีพที่ดูแลอนาคตของประเทศ

จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ ขับรถรับส่งนักเรียน 1,500 คัน คิดเป็น 80% ของทั้งจังหวัด เป็นเครือข่ายรถโรงเรียนปลอดภัย ซึ่งในระยะต่อไปจะมีการผลักดัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการดำเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น ดังนี้

  1. ผลักดันรูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รถรับส่งนักเรียน สู่นโยบายระดับประเทศเพื่อออกเป็นกฎหมาย หรือระเบียบที่จะใช้ได้อย่างทั่วถึง
  2. ขอการสนับสนุนงบประมาณขยายผล การสร้างระบบรถรับส่งนักเรียนที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และรวบรวมคณะทำงานด้านความปลอดภัย รถรับส่งนักเรียนของแต่ละพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกัน
  3. สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นสหกรณ์รถรับส่งนักเรียน

– สสส. หนุนขยายสู่ “รถโรงเรียนปลอดภัย” ทั่วประเทศ

ด้าน ‘รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ’ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสริมว่า สสส. ได้สนับสนุนงบประมาณ ผ่าน สอจร. ในการดำเนินโครงการรถโรงเรียนปลอดภัย จ.เชียงราย ซึ่งขณะนี้มีเป้าหมายในการขยายการดำเนินงาน ให้ครอบคลุม 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัด เนื่องจากจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ โรงเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งการมีรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย และวิ่งรับนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ จะทำให้นักเรียนไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความสูญเสีย

ทั้งนี้ ในโอกาสที่คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมชมการดำเนินงาน ได้ผลักดันเป็นแนวทางให้ประเทศไทย มีรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง