คัดลอก URL แล้ว
สสส. ชื่นชม อ.พิมาย ต้นแบบท้องถิ่น สร้าง “ทีมป้องกันอุบัติเหตุ”

สสส. ชื่นชม อ.พิมาย ต้นแบบท้องถิ่น สร้าง “ทีมป้องกันอุบัติเหตุ”

เมื่อ “โคราชมหานคร” ปรับรูปแบบการทำงาน ลุยสร้างความปลอดภัยทางถนน ถึงระดับตำบล ยก อ.พิมาย เป็นตัวอย่างสร้างทีมงานเสริมกำลังศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ โดยเปิดให้หน่วยราชการเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมใช้ข้อมูลความเสี่ยงและจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละจุด เสนอหน่วยงานปรับแก้ลดความเสี่ยง รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนการสอนพร้อมปรับทัศนคติ พฤติกรรมของผู้ปกครองปลูกฝังวินัยจราจร ให้เด็กเล็ก 8 แห่งใน ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปัจจุบัน “นครราชสีมา” มีพื้นที่ใหญ่สุดในไทย มีจำนวนประชากรกว่า 6 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ทำให้มีปริมาณการสัญจรหนาแน่น ซึ่งสถิติผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เฉลี่ยปีละกว่า 2 หมื่นคน มีผู้เสียชีวิตปีละ 50-70 รายต่อเดือน เฉลี่ยวันละ 2 ราย ขณะที่พื้นที่ใน อ.พิมาย ซึ่งเป็นอำเภอขนาดใหญ่ มีประชากรร่วม 2 หมื่นคน ครอบคลุมพื้นที่ 156 ตารางกิโลเมตร มีจำนวน 12 ตำบล 213 หมู่บ้าน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.7 โรง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ลักษณะทางกายภาพของอำเภอเชื่อมกับถนนสายหลัก 3 สาย มีโรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเกลือ โรงงานผลิตแป้งมัน จึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ หัวหน้า สอจร.อีสานตอนล่าง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางนครราชสีมาได้มีกลยุทธ์และกระบวนการจัดการปัญหา พร้อมทั้งมีการพัฒนามาเรื่อยๆ กระทั่งปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนากลไกในระดับอำเภอและท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นในหลายพื้นที่ได้รับเป็นพื้นที่ตัวอย่าง จนเป็นที่สนใจและสถานที่ศึกษาดูงาน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ จ.นครราชสีมา สามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้แล้วเกือบ 200 รายต่อปี

เผยปี 63 อ.พิมาย อุบัติเหตุทางถนนพุ่งสูง!

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนั้น พบว่าในปี 2563 เกิดขึ้นสูงกว่าปีอื่นๆ เพราะมีอุบัติเหตุหมู่เกิดหลายครั้ง แต่ละครั้งมีผู้เสียชีวิต 3-5 ราย เหตุเพราะถนนเป็นลักษณะ 2 เลน ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงในการสัญจร ทำให้เกิดเหตุกับ “รถจักรยานยนต์” เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นรถเก๋งและรถปิกอัพ

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ อ.พิมาย จึงสร้างคณะทำงานหลักเสริมการทำงาน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ มีนายอำเภอพิมายเป็นประธาน มีทีมเลขาฯ มาจากตำรวจ สาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เสนอแผนเข้าศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ขึ้นไปสู่ระดับจังหวัดตามลำดับ จนสามารถส่งต่อเรื่องให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาได้เร็วกว่าเดิม

สสส. สนับสนุนงบ คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบปลูกฝังวินัยจราจร – แก้จุดเสี่ยง

โดยเมื่อปี 2562 ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) จนมีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการทำงาน ได้เลือก ต.โบสถ์ เป็นพื้นที่ทำงาน โดยพิจารณาจากสถิติผู้เสียชีวิตบนถนน มีเส้นทางสายหลักที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอบรมวินัยจราจร ในพื้นที่ ต.หนองจิก

นอกจากนี้ อ.พิมาย ยังตั้งเป้าทำมาตรการองค์กรลดอุบัติเหตุกับ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเกลือ และโรงงานผลิตแป้งมัน โดยส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เห็นได้จากสภาพถนนหน้าโรงงานผลิตเกลือ ที่เคยมีเกาะกลางถนนเป็นเกาะสี ทำให้เกิดเหตุบ่อยครั้ง คณะทำงานได้ “ชง” ข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จนมีการปรับปรุงเป็นเกราะกลางถนนจริง สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้อย่างชัดเจน หรือบางจุดเดิมไม่เคยอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้สัญญาณไฟจราจร เมื่อทำข้อมูลอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต 2 ปีติดต่อกัน ส่งให้แขวงทางหลวง จึงมีการจัดหางบประมาณมาติดตั้งสัญญาณไฟได้ในที่สุด

วางเป้าหมายขับเคลื่อนท้องถิ่น มุ่งสร้าง “โคราชเมืองปลอดภัย”

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า อุบัติเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดบนถนนทางหลวงแผ่นดิน จากสถิติดังกล่าวทำให้จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มความเข้มข้นในการจัดการปัญหา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน กระทั่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สอจร. มาพัฒนากลไกในการทำงานทั้ง 32 อำเภอ ที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง โดยในปี 2564 จังหวัดมีเป้าหมายขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะอยู่ใกล้กับชุมชนและชาวบ้านมากที่สุด สามารถผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างจริงจัง และทำให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

“ซุปเปอร์บอน” เฮลั่น บิ๊กบอส “ชาตรี” ยกหูแจังอัปค่าตัวเริ่มเลยไฟต์หน้า
บอยแบนด์ “LAZ1” มาไกลเกินฝัน ชวน “แมทธิว” ลับฝีมือเกมส์วัดใจ!!!
บอยแบนด์ “LAZ1” มาไกลเกินฝัน ชวน “แมทธิว” ลับฝีมือเกมส์วัดใจ!!!
เตรียมพบกับ “NETA S”  รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 
“เอเซอร์” รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี The Most Powerful Brand of Thailand 2022 ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังติดต่อกันเป็นปีที่ 6
เรซตัดสินแชมป์ Yamaha Moto Challenge Season7 เกมชิงดำนักบิด-ทีมแข่งอาชีวศึกษาเอกชนฯ
ฉลองเปิดสาขาใหม่ บี-ควิก เดอะวิลเลจ ราชพฤกษ์
Dendo Drive House บ้านพลังงานสะอาดสำหรับลูกค้า Mitsubishi Outlander PHEV ครั้งแรกของไทย
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ ดุสิตธานี หัวหิน จัดงาน ‘หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 20’
ก้าวสู่ปีที่ 11 “เก๋ ชลลดา” มอบโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE ให้เหล่า FRIEND ICON ที่เคยช่วยเหลือเเละพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้มูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไป