คัดลอก URL แล้ว
สอจร. ลุย “กาฬสินธุ์” ถอดรหัสมาตรการลดอุบัติเหตุ

สอจร. ลุย “กาฬสินธุ์” ถอดรหัสมาตรการลดอุบัติเหตุ

สอจร. ลุย “กาฬสินธุ์” ถอดรหัสมาตรการลดอุบัติเหตุ ขอชาวบ้านร่วมรักษาวินัยจราจร หลังสถิติ ‘ชน-ตาย’ บนถนนยังพุ่งสูง!

“อุบัติเหตุทางถนน” ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในทุกพื้นที่ของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือที่ “กาฬสินธุ์” จังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 9 แสนคน ในจำนวนนี้กว่า 7 แสนคน ต้องเดินทางสัญจรเป็นประจำทุกวัน ทำให้ทุกครัวเรือนจำเป็นต้องมียานพาหนะส่วนตัว โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ขับขี่ไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งพบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้อุบัติเหตุและการชนบนถนนเพิ่มสูงขึ้น เป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะเยาวชนอายุ 18-25 ปี และวัยทำงาน อายุ 25-45

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) นำคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จ.กาฬสินธุ์

ชาวกาฬสินธุ์ กว่า 80% ขับมอเตอร์ไซค์ “ไม่สวมหมวกกันน็อค”

สอจร. ลุย “กาฬสินธุ์” ถอดรหัสมาตรการลดอุบัติเหตุ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาแม้ จ.กาฬสินธุ์ จะตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ระหว่างปี 2554-2563 ที่ต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 1 แสนคน แต่อัตราการเสียชีวิตกลับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สถิติอุบัติเหตุยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากค่าเฉลี่ยการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ประมาณ 21 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 22 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 หรือมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 195 ราย และที่น่าเป็นห่วงคือ กว่า 80% เป็นผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับแก้ไขจุดเสี่ยง รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด แต่ผลลัพธ์กลับยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ จึงนำค่านิยมข้อที่ 5 ในเรื่อง “การรักษาวิจัยจราจร” รณรงค์ขยายสู่สังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำวินัยจราจรไปบอกต่อด้วยความเข้าใจ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยหวังว่าในอนาคตข้างหน้าชาวกาฬสินธุ์จะมีวินัยจราจรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

พบทั่วทั้งจังหวัด มีจุดเสี่ยงมากถึง 50 จุด

สอจร. ลุย “กาฬสินธุ์” ถอดรหัสมาตรการลดอุบัติเหตุ

ด้าน นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ ให้ข้อมูลว่า ทั่วทั้งจังหวัดมีจุดเสี่ยงกว่า 50 จุด ปัจจุบันแก้ไขไปประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นจุดเสี่ยงทางกายภาพที่เป็น “จุดตัดไม่มีเกาะกลาง” ระหว่างถนนสายหลักกับสายรอง ทำให้ผู้ขับขี่กลับรถตลอดระยะทาง กลายเป็นอุบัติเหตุรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิต เฉลี่ยปีละ 10-15 ราย จึงแก้ไขจุดเสี่ยงเป็นเกาะยก เพื่อลดการตัดกระแสรถทางตรง เปลี่ยนจากจุดตัดเป็นบังคับเลี้ยวซ้ายให้ไปกลับรถข้างหน้า ทำให้ตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต ซึ่งการแก้ไขแต่ละจุดเสี่ยงนั้น จะยึดตามความต้องการของคนในพื้นที่ ความคุ้มทุนและความปลอดภัย ตามหลักวิศวกรรมจราจร

การแก้ไขปัญหาต้องหาความร่วมมือกับคนในพื้นที่ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคน ร่วมเป็นสมาชิกเพื่อป้องปรามคนในชุมชน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับรถจักรยานยนต์ พร้อมนำปัญหาและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มาวิเคราะห์หาทางแก้ไข โดยเฉพาะเร่งผลักดันเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย โดยมีการยกร่างคำสั่งประกาศเป็นวาระจังหวัด กำหนดให้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขี่รถจักรยานยนต์

เดินหน้ารณรงค์ – สร้างการรับรู้ ใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อขับขี่

สอจร. ลุย “กาฬสินธุ์” ถอดรหัสมาตรการลดอุบัติเหตุ

“การปรับพฤติกรรมคนที่ไม่ชอบสวมหมวกกันน็อค ต้องสร้างการรับรู้ พูดบ่อยๆ ซ้ำๆ แม้เบื่อแต่ก็ต้องพูดอีก ถ้าไม่พูดประชาชนจะไม่ตระหนัก ต้องทำให้เหมือนกับการรับมือโควิด19 ที่ทุกคนพร้อมใจสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ต้องทำคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่ และการลดใช้ความเร็ว” หัวหน้า ปภ.กาฬสินธุ์ กล่าว

ขณะที่ นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระบุว่า มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศให้สัมฤทธิ์ผลภายในปี 2565 ซึ่งแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2565 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ตั้งเป้าลดการเสียชีวิตให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากร ภายในปี 2570

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

“ซุปเปอร์บอน” เฮลั่น บิ๊กบอส “ชาตรี” ยกหูแจังอัปค่าตัวเริ่มเลยไฟต์หน้า
บอยแบนด์ “LAZ1” มาไกลเกินฝัน ชวน “แมทธิว” ลับฝีมือเกมส์วัดใจ!!!
บอยแบนด์ “LAZ1” มาไกลเกินฝัน ชวน “แมทธิว” ลับฝีมือเกมส์วัดใจ!!!
เตรียมพบกับ “NETA S”  รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 
“เอเซอร์” รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแห่งปี The Most Powerful Brand of Thailand 2022 ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์ทรงพลังติดต่อกันเป็นปีที่ 6
เรซตัดสินแชมป์ Yamaha Moto Challenge Season7 เกมชิงดำนักบิด-ทีมแข่งอาชีวศึกษาเอกชนฯ
ฉลองเปิดสาขาใหม่ บี-ควิก เดอะวิลเลจ ราชพฤกษ์
Dendo Drive House บ้านพลังงานสะอาดสำหรับลูกค้า Mitsubishi Outlander PHEV ครั้งแรกของไทย
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ ดุสิตธานี หัวหิน จัดงาน ‘หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 20’
ก้าวสู่ปีที่ 11 “เก๋ ชลลดา” มอบโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE ให้เหล่า FRIEND ICON ที่เคยช่วยเหลือเเละพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้มูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไป