คัดลอก URL แล้ว
สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 2 หัวข้อ กสทช. กับการกำกับดูแล product placement

สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 2 หัวข้อ กสทช. กับการกำกับดูแล product placement

ภาพจากซ้าย 1. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 2. นายวงศ์วริศ ซินเลี่ยมทอง 
3. นายนิวัติไชย เกษมมงคล 4. นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล 5. นายตรี บุญเจือ                  
6. นางสาวทวินันท์ คงคราญ 7. นางสาวภัทรภร วิรดานนท์

นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 ให้การต้อนรับ นายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช. ในโอกาสจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ กสทช. กับการกำกับดูแล product placement จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง