คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ความยั่งยืนด้านพลังงานของไทยในอนาคต

บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ความยั่งยืนด้านพลังงานของไทยในอนาคต

ภาพจากซ้าย 1. นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย 2. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล 3. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 
4. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย 5. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 6. ดร.สุเมธ องกิตติกุล 
7. นางกลอยตา ณ ถลาง 8. นายภูวสิษฏ์ สุกใส 9. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในโอกาสบรรยายหัวข้อ ความยั่งยืนด้านพลังงานของไทยในอนาคต จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง