คัดลอก URL แล้ว
ขอรัฐประเมินผล 3 เดือน ขับเร็ว 120 – เลนขวา 100 ห่วง ชน-ตาย พุ่ง!

ขอรัฐประเมินผล 3 เดือน ขับเร็ว 120 – เลนขวา 100 ห่วง ชน-ตาย พุ่ง!

กรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง “กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ” บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ลงนามโดย ‘นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ’ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะใช้บังคับบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนตามที่ผู้อำนวยการทางหลวงประกาศกำหนดนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าว ทำให้หน่วยงานและเครือข่ายทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน กังวลว่าอาจทำให้ตัวเลขอุบัติเหตุและการชนบนถนนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการใช้ความเร็วเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และบาดเจ็บสาหัสนำไปสู่การเสียชีวิต

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ และประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ให้สัมภาษณ์หลังร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียนระบบกล้องอัตโนมัติ 3 จังหวัด กล่าวว่า ในฐานะที่ทำงานด้านนี้มาอย่างยาวนาน มีความเป็นห่วงและเชื่อว่าในเร็ววันจะเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น เพราะ ปชช. ยังไม่เข้าใจว่าถนนเส้นใดสามารถใช้อัตราความเร็วดังกล่าวได้ ขณะที่ถนนส่วนใหญ่ยังไม่รองรับความเร็ว 120 กม./ชม. เพราะตัดผ่านชุมชน มีทางร่วมทางแยกเชื่อมถนนใหญ่ และมีจุดกลับรถจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาลประเมินหลังประกาศใช้ ในระยะ 1-3 เดือนนี้ หากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น อาจต้องกลับมาทบทวนเรื่องการใช้ความเร็ว

ด้าน พ.ต.ท.พชร์ ฐาปนดุลย์ รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศ ในปี 2563 มีจำนวนอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 93,303 คดี ในจำนวนนี้มีเกิดตัวผู้ขับขี่ถึง 58,308 ครั้ง โดยสาเหตุอันดับ 2 แรก คือ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งการประกาศใช้ความเร็วใหม่นี้ เข้าใจว่าเป็นการกำหนดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนที่มีมาตรฐานทางวิศวกรรมจราจร ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน แต่การจะใช้ความเร็วได้ตามประกาศนี้ ต้องรอให้ผู้อำนวยการกรมทางหลวง ประกาศใช้ในถนนเส้นใด และในช่วง กม.ที่เท่าไหร่บ้างก่อน ดังนั้น ในตอนนี้ที่ยังไม่มีประกาศออกมา ผู้ขับขี่ยังต้องขับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกในปัจจุบัน ที่กำหนดในเขตเทศบาลและเขตเมือง ไม่เกิน 80 กม./ชม. นอกเขตขับได้ไม่เกิน 90 กม./ชม.

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวกำหนดความเร็ว แบ่งตามประเภทยานพาหนะ ดังนี้

(1) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่ง คนโดยสารเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.

(2) รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  65 กม./ชม. (3) รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่  400 ซีซี หรือบิ๊กไบค์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.

(3) รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. เว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่  400 ซีซี หรือบิ๊กไบค์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 110 กม./ชม.

(4) รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

(5) รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.

(6) รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.

(7) รถอื่นนอกจาก (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ข่าวโมโน29 #Mono29News #Mono29

ขับเร็ว #กฎหมายความเร็ว #อุบัติเหตุทางถนน #สอจร #สสส


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง