คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังโควิด

บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังโควิด

ภาพจากซ้าย 1. นายภูวสิษฏ์ สุกใส 2. นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ 3. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
4. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 5. ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 6. นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล 
7. นางกลอยตา ณ ถลา 8. นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสบรรยายหัวข้อ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังโควิด จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง