คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การกระจายอำนาจ ความเหลื่อมล้ำ และความยั่งยืน

บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การกระจายอำนาจ ความเหลื่อมล้ำ และความยั่งยืน

ภาพจากซ้าย 1. นายนนยนฏฐ จงจรูญ 2. ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ 3. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 
4. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด 5. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  6. นายสมเกียรติ บุญศิริ 
7. นางกลอยตา ณ ถลาง  8. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ บุญศิริ เป็นตัวแทน ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสบรรยายหัวข้อ การกระจายอำนาจ ความเหลื่อมล้ำ และความยั่งยืน จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง