คัดลอก URL แล้ว
บยสส.1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  การเมืองภาคประชาชนในสังคมไทย มองอดีตวิเคราะห์ปัจจุบัน

บยสส.1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ การเมืองภาคประชาชนในสังคมไทย มองอดีตวิเคราะห์ปัจจุบัน

ภาพจากซ้าย 1. นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์  2. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 
3. นางสาวธนสร จิรายุวัฒนา 4. นายมงคล บางประภา 5. ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล 
6. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข 7. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง  
8. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 9. นายวีรศักดิ์ โชติวานิช

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสบรรยายหัวข้อ การเมืองภาคประชาชนในสังคมไทย มองอดีตวิเคราะห์ปัจจุบัน จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง