คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ณ The Standard

บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ณ The Standard

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมงานด้านการผลิตข่าวของ The Standard ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มี นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Standard  และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง