คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมงานด้านการผลิตข่าวและรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มี นางสาวจิตสุภา วัชรพล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี นายภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการสายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง