คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด

บยสส. 1 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 ณ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารของบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ครั้งที่ 1 เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มี นางสาวอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร และโรงงานต้นแบบ ซีพีเอฟ นางสาวปรารถนา สุทธิ ผู้จัดการฝ่ายสำนักบริหารฯ และลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง