คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  ระเบียบโลกใหม่หลังโควิด 19

บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ ระเบียบโลกใหม่หลังโควิด 19

ภาพจากซ้าย
1. นายนรวัฒน์ บุญจรัส 2. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช  3. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข
4. นายภูวสิษฏ์ สุขใส 5. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ 6. ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข 7. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 
8. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  9. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์  10. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์     (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสบรรยายหัวข้อ ระเบียบโลกใหม่หลังโควิด 19 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),       บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง