คัดลอก URL แล้ว
สำนักงาน กสทช. แจ้งทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี

สำนักงาน กสทช. แจ้งทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี

ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2563 สำนักงาน กสทช. จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวี อาจทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราว โดยภาคใต้จะเป็นพื้นที่แรกที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนความถี่ในเดือน ก.ย. นี้ ผู้ชมสามารถตรวจสอบวัน เวลาและวิธีการปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ทางเว็บไซต์ 700.nbtc.go.th หรือ โทร. 0-2070-0700


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง