คัดลอก URL แล้ว
เกม 29 เอาไปเลย ซีซัน 2

เกม 29 เอาไปเลย ซีซัน 2

กิจกรรมที่ให้แฟนๆของช่อง Mono29 ได้ร่วมสนุกโดยการดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Mono29 และเล่นเกมตอบคำถามจากกิจกรรม “เกม 29 เอาไปเลย ซีซัน 2” โดยการเปิด แอปพลิเคชัน Mono29 ในเวลาประมาณ 19.00 น. – 19.30 น.  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมถึง 17 กรกฎาคม 2020 วันละ 1 ภาพ จำนวน 3 รางวัล  หากท่านที่ตอบถูกและตามลำดับที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้จะได้รับของรางวัล เช่นลำดับผู้โชคดีของวันที่ 18 พฤษภาคม 2020 คือ ลำดับที่ 29, 129 และ 229 เป็นต้น  โดยจะมีการประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางแอปพลิเคชัน Mono 29 เวลา 19.31 น. และเพจ Facebook Mono 29 เวลา 19.45 น. เป็นต้นไป 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MONO29 ได้ที่ >>

สำหรับ Android : https://goo.gl/egdkzJ

สำหรับ iPhone : https://goo.gl/eC2Ro4

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม  2563 (รวมระยะเวลา 45 วัน)

กติกาวิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนร่วมสนุก โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono29 และเข้าไปที่เมนูกิจกรรม “เกม 29 เอาไปเลย ซีซัน 2” เพื่อลงทะเบียน โดยการระบุชื่อ – นามสกุล เพศ ปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์
 2. เมื่อถึงเวลาเล่นกิจกรรมช่วงเวลา 19.00 น. – 19.30 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ เปิดแอปพลิเคชัน Mono29 เพื่อร่วมสนุกในการกดตอบคำถาม
 3. คำถามวันละ 1 ภาพ จำนวน 3 รางวัล โดยสามารถทายภาพจากแอปพลิเคชัน Mono29 และเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องจาก 3 ตัวเลือก  ทั้งนี้ผู้ที่ตอบถูกและตามลำดับที่ทางบริษัท ฯ กำหนดไว้ จะได้รับของรางวัล
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแอปพลิเคชัน Mono29 หรือบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ Mono29   https://www.facebook.com/Mono29TV เวลาประมาณ 19.45 น.
 5. ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์กดรับของรางวัล สามารถกดรับของรางวัลหลังจากประกาศผลได้ทันที หากท่านไม่กดรับของรางวัลภายใน 23.59 น. ของวันนั้นๆ ระบบจะกำหนดของรางวัลให้ท่านโดยอัตโนมัติ
 6. ทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วันทำการ  หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศผล ถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิ์ของรางวัลดังกล่าว

ตัวอย่างของรางวัล

เสื้อฮู้ด Star Trek ราคาประมาณ 1,055 บาท 

กระบอกน้ำ Mission Impossible ราคาประมาณ 520 บาท

กระเป๋าผ้า Venom ราคาประมาณ 385 บาท

ที่เปิดขวด Lethal Weapon ราคาประมาณ 290 บาท

บัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท

การประกาศรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเฟซบุ๊ก Mono29 https://www.facebook.com/Mono29TV เวลาประมาณ 19.45 น.

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 4. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในแอปพลิเคชันและเฟซบุ๊กของ Mono 29 https://www.facebook.com/Mono29TV
 5. ผู้ร่วมสนุกจะต้องคงสถานะการติดตั้งแอปพลิเคชัน Mono29 ที่ได้ร่วมเล่นไว้บนโทรศัพท์มือถือ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ตลอดจนถึงวันประกาศรางวัลและมอบรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล 
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลนั้น จะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเล่นกิจกรรมและยังไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล 
 7. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วันทำการ โดยที่ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนและแจ้งที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัลภายใน 7 วันทำการ แล้วทางบริษัทฯ จึงจะจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 2 สัปดาห์  หากทางบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศผล ถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิ์ของรางวัล
 8. ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน
 9. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกดังกล่าว ทาง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Mono29 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันสิทธิ์และติดต่อในการรับของรางวัล
 11. ผู้ร่วมสนุกยินดีและยินยอมให้บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์  ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
 12. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Mono29 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 13. กิจกรรมนี้พนักงานในเครือ โมโนกรุ๊ป และผู้ดำเนินการ คณะกรรมการและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆที่ส่อในทางทุจริต  ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล

1. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้ดาวน์โหลดพร้อมทั้งลงทะเบียนและมีการบันทึกการเล่นเข้ามาจริงจากแอปพลิเคชัน Mono29  เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกที่ได้สิทธิ์รับของรางวัลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึง 17 ก.ค. 2563  (รวมระยะเวลา 2 เดือน) โดยผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องมีสถานภาพเป็นผู้ร่วมสนุกที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ วันรับของรางวัล 

2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

3. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรแสดงประชาชน ให้ทางบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันตามระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการรับของรางวัล

ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้ 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนการเล่นกิจกรรม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ร่วมสนุกที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เอกสารการรับของรางวัล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของรางวัล โดย 1 สิทธิ์จะต้องเป็นต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนตรวจสอบพบบุคคลเดียวกัน ลงทะเบียนซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

หมายเหตุ

 1. การร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับ “เกม 29 เอาไปเลย ซีซัน 2” จะต้องมีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ และอุปกรณ์มือถือตามเวอร์ชั่นที่บริษัทฯ และผู้พัฒนาได้รองรับไว้ กรณีผู้ร่วมสนุกไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้อันเนื่องจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือกรณีอื่นใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอนำข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชัน Mono29 ต่อไปในอนาคต และขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยอื่นใดให้ในทุกกรณี
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่ลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์จริงของผู้เล่นเท่านั้น
 3. หากกรณีเกิดปัญหาในการออกรางวัล การรับรางวัล หรือปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาและเงื่อนไขนี้ ทางบริษัทฯขอใช้ดุลพินิจในการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. การลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกกับ “เกม 29 เอาไปเลย ซีซัน 2” ผ่านแอปพลิเคชัน Mono29 นี้ จะถือว่าผู้เล่นยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง