คัดลอก URL แล้ว
ฉลองก้าวสู่ปีที่ 6 “ช่อง MONO29” แจกรางวัลต่อเนื่องใน “เกม 29 เอาไปเลย”

ฉลองก้าวสู่ปีที่ 6 “ช่อง MONO29” แจกรางวัลต่อเนื่องใน “เกม 29 เอาไปเลย”

 


กิจกรรมที่ให้ลูกค้าที่รับชมสถานีโทรทัศน์ช่อง Mono29 ได้ร่วมสนุกโดยการดาวน์โหลดและลงทะเบียน Application Mono29 และเล่นเกมตอบคำถามจากกิจกรรม “เกม 29 เอาไปเลย” โดยการเปิด Application Mono29 ในเวลาประมาณ 18.15 น. – 18.45 น.  ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อกดตอบคำถาม วันละ 3 คำถาม ซึ่งสำหรับผู้ที่ตอบเข้ามาถูกต้องตามลำดับที่กำหนดของแต่ละข้อในแต่ละวันจะได้รับรางวัลบัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 3,000 บาท ต่อวัน และผู้ที่เข้ามาเล่นกิจกรรมสามารถสะสมสิทธิ์การตอบถูกเพื่อลุ้นรางวัลจากการจับสลากประจำเดือน จำนวน 3 เดือน เป็นบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท ต่อเดือน โดยพิธีกรจะทำการโทรศัพท์ไปหาผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ดูรหัสที่ขึ้นบนหน้าจอช่อง Mono29 ในขณะนั้น หากผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือนสามารถบอกรหัสที่อยู่บนหน้าจอขณะนั้นได้ภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับรางวัลจับสลากประจำเดือนเป็นมูลค่าสองเท่า คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MONO29 ได้ที่ >>
สำหรับ Android : https://goo.gl/egdkzJ
สำหรับ iPhone : https://goo.gl/eC2Ro4

 

ระยะเวลากิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน  2562 (รวมระยะเวลา 89 วัน)

 

กติกาวิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนร่วมสนุก โดยดาวน์โหลด Application Mono29 และเข้าไปที่เมนูกิจกรรม “เกม 29 เอาไปเลย” เพื่อลงทะเบียน โดยการระบุชื่อ – นามสกุล เพศ ปีเกิด และหมายเลขโทรศัพท์
 2. เมื่อถึงเวลาเล่นกิจกรรมช่วงเวลา 18.15 น. – 18.45 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์ เปิด Application Mono29 เพื่อร่วมสนุกในการกดตอบคำถาม
 3. คำถามมีวันละ 3 ข้อ โดยสามารถอ่านคำถามได้จาก Application Mono29 และกดตอบคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง 1 คำตอบ
 4. ผู้เล่นที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องตามลำดับที่กำหนดของแต่ละข้อในแต่ละวัน รวมแล้วจำนวน 3 ท่านของทุกวันจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท โดยระบบจะนับลำดับจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับรายการคำตอบของแต่ละผู้เล่นที่เข้ามา
 5. ผู้เล่นสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบถูกต้องเข้ามาเป็นลำดับที่กำหนดในแต่ละวันได้จาก ประกาศบนช่อง Mono29บน Application Mono29 และบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Mono29 https://www.facebook.com/Mono29TV เวลา 19.00 น.
 6. ผู้เล่นที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องตามลำดับที่กำหนดของแต่ละข้อในแต่ละวัน ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วันทำการ ในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์
 7. ผู้เล่นที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้อง สามารถสะสมเป็นสิทธิ์ตอบถูกในแต่ละวัน และสิทธิ์นั้นจะถูกนำไปลุ้นรางวัลจับสลากประจำเดือนที่เล่นกิจกรรม โดยสิทธิ์จะเริ่มสะสมทุกเดือน เมื่อหมดเดือนสิทธิ์ที่เคยเล่นไว้จะหมดไป เริ่มสะสมสิทธิ์ได้ใหม่ในเดือนถัดไป

 

ของรางวัลและการแจกรางวัล

กิจกรรม “เกม 29 เอาไปเลย” จะมีการแจกของรางวัล 2 ประเภทดังนี้

 1. รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องตามลำดับที่กำหนด

แจกบัตรของขวัญรางวัลละ 1,000 บาท วันละ 3 รางวัล แจก 64 วัน รวมแจกรางวัลทั้งสิ้น 192 รางวัล รวมมูลค่า 192,000 บาท  ให้กับผู้ที่ตอบคำถามจาก “เกม 29 เอาไปเลย” เข้ามาถูกต้องตามลำดับที่กำหนดในแต่ละข้อ โดยระบบจะนับลำดับจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับรายการคำตอบของแต่ละผู้เล่นเข้ามา

ช่วงระยะเวลาเล่นเกม : ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน  2562 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเวลา 18.15 น. ถึง 18.45 น.(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และไม่รวมวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช)

ประเภทรางวัล : รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องตามลำดับที่กำหนด

ของรางวัล : บัตรของขวัญรางวัลละ 1,000.00 บาท จำนวน 192 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 192,000 บาท

วันเวลาและสถานที่จับรางวัล : จับรางวัลทุกวันตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 เวลา18.45 น. ณ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ประกาศรางวัล : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทุกวันตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ผ่านช่อง Mono29 บน Application Mono29 และบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Mono29 https://www.facebook.com/Mono29TV

 1. รางวัลจากการจับสลากประจำเดือน

แจกบัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท เดือนละ 1 รางวัล แจก 3 เดือน รวมแจกทั้งสิ้น 3 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท โดยแจกให้กับผู้ที่ตอบคำถามจาก “เกม 29 เอาไปเลย” เข้ามาถูกต้องโดยสะสมสิทธิ์ตอบถูกต้องในแต่ละวันของเดือนที่เล่นกิจกรรม และสิทธิ์นั้นจะถูกนำไปจับสลากจำนวน 1 รางวัลของทุกเดือน

โดยจะประกาศผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือนทางช่อง Mono 29 เวลา 17.55 น. โดยพิธีกรจะทำการโทรศัพท์ไปหาผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ดูรหัสที่ขึ้นบนหน้าจอช่อง Mono29 ในขณะนั้น หากผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือนสามารถบอกรหัสที่อยู่บนหน้าจอขณะนั้นได้ภายในเวลาที่กำหนดจะได้รับรางวัลจับสลากประจำเดือนเป็นมูลค่าสองเท่า คิดเป็นมูลค่า 20,000 บาท

โดยสิทธิ์จะเริ่มสะสมทุกเดือน เมื่อหมดเดือนสิทธิ์ที่เคยเล่นไว้จะหมดไป เริ่มสะสมสิทธิ์ได้ใหม่ในเดือนถัดไป โดยจับสลากรางวัลประจำเดือนทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 

ระยะเวลาสะสมสิทธิ์ : 

ครั้งที่ 1 : ผู้ร่วมกิจกรรมสะสมสิทธิ์ตอบถูกตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2 : ผู้ร่วมกิจกรรมสะสมสิทธิ์ตอบถูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 3 : ผู้ร่วมกิจกรรมสะสมสิทธิ์ตอบถูกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

ประเภทรางวัล : รางวัลจากการจับสลากประจำเดือน

ของรางวัล : บัตรของขวัญรางวัลละ 10,000.00 บาท หรือ บัตรของขวัญสองเท่ารางวัลละ 20,000.00 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

วันที่จับสลาก : 

ครั้งที่ 1 : จับสลากประจำเดือนกันยายนวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.

ครั้งที่ 2 : จับสลากประจำเดือนตุลาคมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น.

ครั้งที่ 3 : จับสลากประจำเดือนพฤศจิกายนวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.

 

การประกาศรางวัล

 1. รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องตามลำดับที่กำหนด

  ประกาศรางวัลผ่านทางช่อง Mono29 ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. และบน Application Mono29 โดยประกาศเป็นชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยทีมงานจะโทรศัพท์ติดต่อไปภายใน 7 วันทำการถัดไป

 1. รางวัลจากการจับสลากประจำเดือน

  ประกาศผลผู้โชคดีบนช่องทีวี Mono29 บน Application Mono29 และบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Mono29 https://www.facebook.com/Mono29TV

ครั้งที่ 1 : ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือนกันยายน วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.55 น. 

ครั้งที่ 2 : ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือนตุลาคม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.55 น. 

ครั้งที่ 3 : ประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือนพฤศจิกายน วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 17.55 น. 

โดยประกาศเป็นชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีที่ได้ลงทะเบียนไว้

 

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการจับสลากประจำเดือน

คัดเลือกจากสิทธิ์ของผู้เล่นที่ตอบถูกสะสมประจำเดือนของกิจกรรม “เกม 29 เอาไปเลย” โดยนำชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้มาตัดเพื่อจับสลาก

ในการจับผู้โชคดีทุกเดือน ที่ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประกาศผลผู้โชคดีบนช่องทีวี Mono29 ในรายการ What’s up 29 บน Application Mono29 และบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Mono29 https://www.facebook.com/Mono29TV เวลา 17.55 น.

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 3. ในการจับชิ้นสลากหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 4. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนช่องทีวี Mono29 บน Application Mono29 และบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Mono29 https://www.facebook.com/Mono29TV
 5. ผู้ร่วมสนุกจะต้องคงสถานะการติดตั้ง Application Mono29 ที่ได้ร่วมเล่นไว้บนโทรศัพท์มือถือ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ตลอดจนถึงวันประกาศรางวัลและมอบรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล 
 6. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลที่ลงทะเบียนเล่นเกมด้วยเบอร์โทรศัพท์ จะต้องคงสถานะการใช้เบอร์โทรศัพท์นั้น โดยไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล 
 7. หลังจากการประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดี ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วันทำการ โดยผู้โชคดีจะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 8. ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน
 9. ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 10. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกดังกล่าว ทาง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน Application Mono29 ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันสิทธิ์และติดต่อในการรับของรางวัล
 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องมาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลตามสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น  (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)
 13. ผู้ร่วมสนุกยินดีและยินยอมให้บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์  ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลของบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด
 14. บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นผู้พัฒนา Application Mono29 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 15. กิจกรรมนี้พนักงานในเครือ โมโนกรุ๊ป และผู้ดำเนินการ คณะกรรมการและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆที่ส่อในทางทุจริต  ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 17. ภาษีทุกประเภทตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบแทนทั้งหมด

 

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้ดาวน์โหลดพร้อมทั้งลงทะเบียนและมีการบันทึกการเล่นเข้ามาจริงจาก Application Mono29  เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกที่ได้สิทธิ์รับของรางวัลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (รวมระยะเวลา 3 เดือน) โดยผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องมีสถานภาพเป็นผู้ร่วมสนุกที่ได้ลงทะเบียนไว้ ณ วันรับของรางวัล 
 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 3. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ พร้อมบัตรแสดงประชาชน ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันตามระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

 

ขั้นตอนการรับของรางวัล

ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้ 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2. ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการลงทะเบียนร่วมสนุก เพื่อยืนยันตัวตน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ร่วมสนุกที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เอกสารการรับของรางวัล 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของรางวัล โดย 1 สิทธิ์จะต้องเป็นต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนตรวจสอบพบบุคคลเดียวกัน ลงทะเบียนซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

 

หมายเหตุ

 1. การร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับ “เกม 29 เอาไปเลย” จะต้องมีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ และอุปกรณ์มือถือตามเวอร์ชั่นที่บริษัทฯ และผู้พัฒนาได้รองรับไว้ กรณีผู้ร่วมสนุกไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้อันเนื่องจากปัญหาทางด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือกรณีอื่นใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอนำข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนา Application Mono29 ต่อไปในอนาคต และขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยอื่นใดให้ในทุกกรณี
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่ลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์จริงของผู้เล่นเท่านั้น
 3. หากกรณีเกิดปัญหาในการออกรางวัล การรับรางวัล หรือปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาและเงื่อนไขนี้ ทางบริษัทฯขอใช้ดุลพินิจในการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. การลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกกับ “เกม 29 เอาไปเลย” ผ่าน Application Mono29 นี้ จะถือว่าผู้เล่นยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง