คัดลอก URL แล้ว
กิจกรรม “MONO29 KHONKAEN SONGKRAN FESTIVAL 2019”

กิจกรรม “MONO29 KHONKAEN SONGKRAN FESTIVAL 2019”

MONO29 ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น สร้างปรากฏการณ์เทศกาลสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MONO29 แล้วลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาททันที!

 

กติกาการร่วมสนุก

  1. ดาวน์โหลด Application MONO29

ผ่านทาง IOS: http://bit.ly/1s7bDzF

ผ่านทาง Android: http://bit.ly/YFrFd3

  1. เข้าไปที่หน้ากิจกรรมของแอปพลิเคชั่น MONO29
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยพิมพ์ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
  3. กด OK

 

ระยะเวลา

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20.00 น.

 

 

ของรางวัล

 

วิธีการหาผู้โชคดี

สุ่มจับสลากผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ภายในงาน MONO29 KHONKAEN SONGKRAN FESTIVAL 2019 วันที่ 15 เม.ย. 2562 โดยผู้โชคดีต้องอยู่ภายในงานเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบ

3. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

4. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม

5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง