คัดลอก URL แล้ว
แฮปปี้คอข่าวลุุ้นทองทุกวันกับ Mono29

แฮปปี้คอข่าวลุุ้นทองทุกวันกับ Mono29

แฮปปี้คอข่าวลุ้นทองทุกวันกับ Mono29

รายละเอียดกิจกรรม : แฮปปี้ดีแทค, สถานีโทรทัศน์ Mono29 และ กลุ่มธุรกิจ Mono Mobile จัดกิจกรรมร่วมตอบคำถามผ่าน SMS ในช่วงรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ Mono29 พิเศษ!! เพียงแค่คุณติดตามชมรายการข่าว Good Morning Thailand, Entertainment Now และ The Day บนสถานีโทรทัศน์ Mono29 เมื่อเห็นแถบคำถามปรากฏขึ้นในช่วงรายการข่าว พิมพ์คำตอบ A หรือ B ส่งมาที่ 4825291 ก็มีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำ 1 สลึง และบัตรเติมเงินมูลค่า 1,000 บาท กว่า 150 รางวัล! มูลค่ารวมกว่า 6.5 แสนบาท ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 58 – 11 พฤษภาคม 58 !cid_image001_jpg@01D05056 capture-20150211-160127 ขั้นตอนประกาศรางวัลผู้โชคดี 1. คัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรม “แฮปปี้คอข่าว ลุ้นทองทุกวันกับ Mono29 2. จะมีการจับผู้โชคดีทุกวันโดยทีมงาน ที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 3. ประกาศผลผู้โชคดีทาง Website https://www.mono29.com หรือ SMS หรือ โทรติดต่อลูกค้า   เงื่อนไขและกติการายละเอียดการรับรางวัล เงื่อนไขการรับรางวัล 1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม “แฮปปี้คอข่าว ลุ้นทองทุกวันกับMono29” เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 58 – 11 พฤษภาคม 58 (3.5 เดือน) 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด 5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น 6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ Mono29 หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล 7. ลูกค้าจะต้องร่วมกิจกรรมส่ง SMS “แฮปปี้คอข่าว ลุ้นทองทุกวันกับMono29” เข้ามาจริง ในระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 58 – 11 พฤษภาคม 58 (3.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล 8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล หมายเลขมือถือจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล 9. ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดี หากบริษัทฯ ติดต่อลูกค้าได้แล้ว แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับจากลูกค้า เพื่อยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลา 5 วัน ทางบริษัทถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล้วงหน้า และจะดำเนินการติดต่อผู้โชคดีหมายเลขสำรองต่อไป 10. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 11. พนักงานบริษัท บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และ กลุ่มธุรกิจในเครือ Mono Group บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทตัวแทนรับทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น   ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำโครงการ 1. ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริม ของกลุ่มธุรกิจภายใต้กิจกรรม “แฮปปี้คอข่าว ลุ้นทองทุกวันกับMono29” เท่านั้น โดยจับชื้นส่วนมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ที่อยู่ในระบบช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 58 – 11 พฤษภาคม 58 (3.5 เดือน) โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำกิจกรรม จะต้องเป็นผู้ที่ร่วมกิจกรรม “แฮปปี้คอข่าว ลุ้นทองทุกวันกับMono29” ในระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 58 – 11 พฤษภาคม 58 (3.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล 4. ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล   ขั้นตอนการรับของรางวัล กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต 2. ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต 2. ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   เอกสารการรับของรางวัล 1. กรณีบุคคลธรรมดา

2. กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้

กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

วิธียกเลิกบริการ : โทร Call Center 02-100-7000

   


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง