MONO29 ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘ศึกรวมพล คน MARVEL’

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MONO29 แล้วเลือกซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างาน THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND และของพรีเมียมจากซีรีส์ MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

 

 

กติกา

  1. เข้าไปที่หน้ากิจกรรมของแอปพลิเคชั่น MONO29
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยยืนยันผ่าน Facebook
  3. เลือกฮีโร่ทีมใดทีมหนึ่งต่อไปนี้

– Spider-Man

– Iron Man

– Thor

– Hulk

– Captain America

 

ระยะเวลา

ครั้งที่ 1 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้  – 15 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 2 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุค MONO29

 

 

ของรางวัล

ครั้งที่ 1

  • บัตรเข้างาน THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (รวมทั้งหมดเป็น 10 ใบ)
  • เซ็ตของพรีเมียมจากซีรีส์ MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. (แฟ้ม, สมุด, กระเป๋าใส่บัตร) จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 เซ็ต (รวมทั้งหมดเป็น 5 เซ็ต)

ครั้งที่ 2

  • บัตรเข้างาน THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (รวมทั้งหมดเป็น 10 ใบ)
  • เซ็ตของพรีเมียมจากซีรีส์ MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. (แฟ้ม, สมุด, กระเป๋าใส่บัตร) จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 เซ็ต (รวมทั้งหมดเป็น 5 เซ็ต)

 

วิธีการหาผู้โชคดี

ระบบจะสุ่มเฉพาะผู้เล่นในทีมนั้น ๆ โดยแต่ละทีมจะได้รับ

  • บัตรเข้างาน THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND ทีมละ 1 คน (ได้ 2 ใบต่อ 1 คน)
  • เซ็ตของพรีเมียมจากซีรีส์ MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D. ทีมละ 1 คน (ได้ 1 เซ็ตต่อ 1 คน)

 

การยืนยันรับของรางวัล

ท่านที่เป็นผู้โชคดี ให้เข้าไปในหน้าเล่นเกมอีกครั้ง แล้วจะพบปุ่ม ‘ยืนยันรับรางวัล’ ให้กดเข้าไปกรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องครบถ้วน

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับของรางวัล และรายงานตัวภายใน 7 วันหลังวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

2. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบ

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วน 1 ท่าน / 1 รางวัล

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม

6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ