คัดลอก URL แล้ว
MONO29 ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘ศึกรวมพล คน MARVEL’

MONO29 ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม ‘ศึกรวมพล คน MARVEL’

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MONO29 แล้วเลือกซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้างาน THE MARVEL EXPERIENCE THAILAND และของพรีเมียมจากซีรีส์ MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

 

 

กติกา

  1. เข้าไปที่หน้ากิจกรรมของแอปพลิเคชั่น MONO29
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยยืนยันผ่าน Facebook
  3. เลือกฮีโร่ทีมใดทีมหนึ่งต่อไปนี้

– Spider-Man

– Iron Man

– Thor

– Hulk

– Captain America

 

ระยะเวลา

ครั้งที่ 1 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้  – 15 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 2 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ทางเว็บไซต์และเพจเฟสบุค MONO29

 

 

ของรางวัล

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

 

วิธีการหาผู้โชคดี

ระบบจะสุ่มเฉพาะผู้เล่นในทีมนั้น ๆ โดยแต่ละทีมจะได้รับ

 

การยืนยันรับของรางวัล

ท่านที่เป็นผู้โชคดี ให้เข้าไปในหน้าเล่นเกมอีกครั้ง แล้วจะพบปุ่ม ‘ยืนยันรับรางวัล’ ให้กดเข้าไปกรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ และที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องครบถ้วน

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ที่ได้รับรางวัลกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการรับของรางวัล และรายงานตัวภายใน 7 วันหลังวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ

2. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบ

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามกติกาอย่างครบถ้วน 1 ท่าน / 1 รางวัล

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม

6. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง