คัดลอก URL แล้ว
โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Mono Fresh 91.5

โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Mono Fresh 91.5

 

รายละเอียดกิจกรรม

เชิญชวนประชาชนร่วมส่งรายชื่อศิลปินเข้าชิง โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย รวมมูลค่ากว่า 4 แสนบาท!!

 

หมายเลขสำหรับร่วมกิจกรรม/ราคา

หมายเลข 4155233 ราคาค่าบริการ : 6 บาท / SMS (ไม่รวม VAT)

 

รูปแบบและกติกาการร่วมสนุก

กติกาการส่งรายชื่อศิลปิน เข้าชิง “โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio” มี 2 รอบดังนี้

รอบที่ 1 – ร่วมส่ง SMS เสนอรายชื่อศิลปิน นักร้อง ผ่านหมายเลข 4155233
วิธีร่วมสนุกกิจกรรม : พิมพ์ชื่อนักร้อง ที่ชื่นชอบ ส่งมาที่หมายเลข 4155233
ระยะเวลารอบที่1 : 15 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 (1.5 เดือน)
ประกาศรายชื่อศิลปินผู้ผ่านโหวตรอบที่ 1 จำนวน 10 คน ผ่านสื่อต่างๆของ Mono Group ใน 1 พฤศจิกายน 2560

รอบที่ 2 – การตัดสิน โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio ร่วมโหวตผ่าน SMS
วิธีร่วมสนุกกิจกรรม : พิมพ์อักษร M (ตัวพิมพ์ใหญ่) ตามด้วยหมายเลขของศิลปิน นักร้อง ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการชิง โหวตนักร้องในดวงใจ ลุ้นบินไกลถึง ญี่ปุ่น กับ dtac และ Fresh radio ส่งมาที่ SMS หมายเลข 4155233
ระยะเวลารอบที่ 2 : 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 (1 เดือน)

 

ระยะเวลากิจกรรม

15 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 (2.5 เดือน) ยกเว้นเดือนตุลาคม 2560

 

ของรางวัลประจำกิจกรรม

รางวัลที่ 1 ตั่วเครื่องบินพร้อมแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์ Galaxy S8 มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 3 Give voucher central 500 บาท จำนวน 40 รางวัล

 

รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 (2.5 เดือน) ยกเว้นเดือนตุลาคม 2560
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
  3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากดีแทคและบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.mono-mobile.com หรือส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
  7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบริการ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 (2.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล
  8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
  9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง