ดีแทคและ MONO29 แจกใหญ่!! ลุ้นขับเบนซ์ฟรี รวมรางวัล 4 ล้านบาท

 

รายละเอียดกิจกรรม

พิเศษเฉพาะลูกค้าดีแทคที่ร่วมกิจกรรมทางช่อง Mono29

 

ช่วงที่ 1 : เพียงตอบคำถามท้ายรายการ เช้าทันโลก , Entertainment Now และ What’s up 29 ทางช่อง Mono29 โดยส่งคำตอบมาที่ หมายเลข 4155222 (ราคา 6 บาท/ครั้ง) ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 (1 เดือน)

ช่วงที่ 2 : เพียงเปิดช่อง Mono29 ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ทุกชั่วโมงจะมีรหัสหน้าจอขึ้น (1 วัน มี 12 รหัส) เห็นแล้วให้พิมพ์ส่งมาที่ หมายเลข 4155222 (ราคา 6 บาท/ครั้ง) ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 (1.5 เดือน)

 

หมายเลขสำหรับร่วมกิจกรรม/ราคา

หมายเลข 4155222 ราคาค่าบริการ : 6 บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)

 

ระยะเวลากิจกรรม

1 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 2.5 เดือน) ยกเว้นเดือน ตุลาคม 2560

 

ของรางวัลประจำกิจกรรม

ครั้งที่ 1 ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักที่มัลดีฟ มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
จับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

ครั้งที่ 2 ทองคำ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
จับรางวัลในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 

ครั้งที่ 3 รถยนต์ Mercedes-GLA-200 มูลค่า 2,090,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
จับรางวัลในวันที่ 31 มกราคม 2561

 

รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 2.5 เดือน) ยกเว้นเดือน ตุลาคม 2560
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
 3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากดีแทค และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.mono-mobile.com หรือส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
 7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นลูกค้า dtac ณ วันที่ทำการจับรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล
 8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายชื่อผู้โชคดีจากการประกาศรางวัลครั้งที่ 1 (รางวัลผู้โชคดีเที่ยวฟรีที่มัลดีฟ)

ผู้โชคดี จำนวน 5 รางวัล

 1. 6699109XXXX
 2. 6699220XXXX
 3. 6681393XXXX
 4. 6681309XXXX
 5. 6663517XXXX

 

สำรอง

 1. 6689473XXXX
 2. 6662716XXXX
 3. 6699163XXXX
 4. 6694323XXXX
 5. 6689675XXXX
 6. 6685114XXXX
 7. 6699136XXXX
 8. 6694346XXXX
 9. 6682709XXXX
 10. 6694523XXXX

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ