คัดลอก URL แล้ว
Lucky to win Special prize from Mono

Lucky to win Special prize from Mono

บริษัท โมโน  เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)    จัดกิจกรรมพิเศษ  “Lucky to win Special prize from Mono” เฉพาะลูกค้า DTAC  ที่สมัครบริการเสริมจาก  Mono Mobile 1 ใน 9 บริการ อาทิ   MONOMAXXX,  Horolive, Campus Star,  MGAME, ฯลฯ   มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ เช่น ทองคำ  โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ อีกมากมาย  มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2560 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.mono-mobile.com/DTACLuckyspecialprize

รายละเอียด

Mono Mobile จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับลูกค้า Operator DTAC โดยผู้ที่สมัครบริการเสริม 9 บริการ ได้แก่

 1. บริการ CAMPUS star (4825794)
 2. บริการ HoroLive (4825831 )
 3. บริการ GIRL 18 PLUS (4825735)
 4. บริการ Mgame (4825870)
 5. บริการ Snap ( 4825845)
 6. บริการ Monomaxxx ( 4825621)
 7. บริการ Rush VIP (4825753)
 8. บริการ ClipDed (4825766)
 9. บริการ Alure Clip Daily (4825796)

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2560

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่าหนัก 1 บาท มูลค่า 20,350 บาท จำนวน 9 รางวัล
รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A7(2017) มูลค่า 16,489 บาท จำนวน 6 รางวัล
รางวัลที่ 3 บัตรเติมเงิน มูลค่า 500 บาท จำนวน 40 รางวัล

รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 ( ระยะเวลา 3 เดือน )
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
 3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากดีแทคและบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.mono-mobile.com หรือส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
 7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบริการ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2560 (ระยะเวลา 3เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล
 8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง