คัดลอก URL แล้ว
คณะเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงาน MONO29

คณะเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงาน MONO29

คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) นำโดย คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร   คุณปรีดาภรณ์ จันทสุวรรณโณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนสถาบัน  และ คุณกนกวรรณ เข็มมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง Mono29  โดยคุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ได้ให้ความรู้และแนะนำธุรกิจต่างๆในเครือโมโนกรุ๊ป และคุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์  ได้พาคณะเยี่ยมชมการทำงานของสตูดิโอ R2 พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง