คัดลอก URL แล้ว
5 แอปพลิเคชั่นแนะนำจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

5 แอปพลิเคชั่นแนะนำจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

5 แอปพลิเคชั่นแนะนำจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)

1. Government Application Center: GAC

ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ คือแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วจาก 13 หมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA (อีจีเอ) เป็นผู้ประสานงานจัดการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเสนอแอปพลิเคชันแก่ประชาชน

2. G-News

แอปพลิเคชันกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงมือประชาชน รองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น แจ้งเตือนการต่อภาษี ชำระค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่สนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้ G-News แอปฯ เดียว รับทุกข้อมูลภาครัฐได้อย่างทันการณ์ ทันที แม่นยำ เชื่อถือได้

86d5c528-8eed-49b2-abc0-87ea5b35d12d

3. สุขพอที่พ่อสอน

สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจ พระราชประวัติ วันนี้ใน พ.ศ. นั้น โครงการพระราชดำริ รวมถึง พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน มาแบ่งเป็น ๑๑ หมวดหมู่ ได้แก่ พระราชทานพรปีใหม่ การศึกษา การพัฒนา ความพอเพียง รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี ความยุติธรรม ความมั่นคง

4. สุขแท้ที่แม่ให้

จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้ประชาชนได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณและสามารถน้อมนำพระราชดำรัส มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเรียนรู้ประโยชน์จากแนวทางการทรงงานโครงการในพระราชดำริ ทั้งยังมีปฏิทินกิจกรรม และโครงการที่สำคัญต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี สามารถเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศิลปาชีพ โครงการด้านการเกษตร ฯลฯ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

16195558_624638584398954_7602419282851684509_n

5. Thailand Government Spending

ภาษีไปไหน? เป็นระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ที่สามารถพิมพ์คำสืบค้นหาชื่อหน่วยงาน บริษัทหรือโครงการต่างๆ ด้วยคำค้นหา (Keyword) สั้นๆ โดยสามารถเลือกให้แสดงภาพรวมสถิติ (Dashboard) ซึ่งมีรายละเอียด อาทิ งบประมาณที่ตั้ง งบประมาณที่ใช้ จำนวนโครงการรวม แสดงในรูปกราฟเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนทั้งการใช้จ่ายรายเดือน พร้อมรายงานสรุป 10 โครงการงบประมาณสูงที่สุด 10 จังหวัดที่ใช้งบประมาณสูงที่สุด (ไม่รวมกทม.) และ 10 จังหวัดที่มีโครงการมากที่สุด (ไม่รวมกทม.) แสดงราคาและจำนวน แบ่งตามประเภทโครงการ รวมถึงจัดอันดับหน่วยงานจัดซื้อ ที่ใช้งบประมาณและโครงการสูงที่สุด พร้อมรายละเอียดบริษัทผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ยังมีระบุแผนที่และพิกัดให้เห็น ตำบล อำเภอ จังหวัด (แสดงรายละเอียดตามเอกสารต้นทาง) โดยเลือกการแสดงผลได้หลากหลายเพียงคลิกเดียวในรูปแผนที่ประเทศไทย และมีการอัพเดทข้อมูลทุกเดือน

วิธีการติดตั้ง GAC

  1. เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play
  2. พิมพ์คำว่า ” GAC ” ที่ช่องค้นหา
  3. กด “ติดตั้ง” เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GAC
เพียง 3 ขั้นตอน คุณก็สามารถเริ่มต้นค้นหาและใช้งานแอปพลิเคชันภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเผยแพร่แอปพลิเคชันผ่าน GAC สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://apps.go.th

16129450_10154539452003071_1576826912_o


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง