คัดลอก URL แล้ว
นศ.ราชภัฏลำปางเยี่ยมชม “ทันข่าวเข้า” และ “Welcome World” ช่อง MONO 29

นศ.ราชภัฏลำปางเยี่ยมชม “ทันข่าวเข้า” และ “Welcome World” ช่อง MONO 29

Img_ (4)Img_ (5)

ตัวแทนผู้ประกาศข่าว รายการ “ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand” ได้แก่ นนทกฤช กลมกล่อม, เจษฎา มณีรัตน์, โกสิทร์ อัตตโนรักษ์, วรวิตา จันทร์หุ่น, อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ และ รายการ “เวลคัม เวิลด์ (Welcome World) ได้แก่ พบเอก พรพงเมตตาพาฝัน ศรีเริงหล้า

ให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ที่เดินทางมาชมกระบวนการถ่ายทอดสดของรายการ ณ สตูดิโอ สถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอลช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) ตึกจัสมิน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Img_ (1) Img_ (2)


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง