คัดลอก URL แล้ว
นายกฯ ลั่นไม่หนีกระทู้! ยัน 24 ก.ค. เคลียร์ทุกข้อสงสัยดิจิทัลวอลเล็ต

นายกฯ ลั่นไม่หนีกระทู้! ยัน 24 ก.ค. เคลียร์ทุกข้อสงสัยดิจิทัลวอลเล็ต

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ารัฐสภาเพื่อตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการแถลงรายละเอียดของโครงการในวันที่ 24 ก.ค. ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของงบประมาณและประเภทสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ

นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและบรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนการปรับลดงบประมาณลงเหลือ 4.5 แสนล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ 5 แสนล้านบาทนั้น ได้มีการพิจารณาจากสถิติการแจกเงินในรัฐบาลที่ผ่านมา โดยคาดการณ์จำนวนผู้ที่จะไม่มาใช้สิทธิ์ แต่รัฐบาลก็ได้เตรียมงบประมาณไว้เต็มจำนวน โดยมั่นใจว่าจะใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้อธิบายเหตุผลที่ต้องใช้เงิน 10,000 บาทต่อคน และจำกัดพื้นที่ในการใช้ เนื่องจากต้องการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคที่มีการพัฒนาต่ำ ไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่ในหัวเมืองหลัก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่มี GDP ต่ำ ตามความต้องการของทุกฝ่าย

ส่วนประเด็นเรื่องการเพิ่มสัดส่วนชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยนั้น นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ใช่การขายชาติ แต่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ว่าจะมีผลดีต่อการลงทุนระหว่างประเทศหรือไม่ โดยจะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

ท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรียืนยันว่าให้ความเคารพต่อสภานิติบัญญัติ หากมีข้อสงสัยใดก็ยินดีเข้ามาชี้แจง แต่หากติดภารกิจอาจมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบแทน ซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะหนีการตอบคำถาม เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเข้ามาตอบคำถามฝ่ายค้านแล้ว โดยไม่ได้เลือกปฏิบัติกับพรรคใดพรรคหนึ่ง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง