คัดลอก URL แล้ว
กกต.มีมติรับรอง สว. 200 คน บัญชีสำรอง 99 คน โดยสอย 1 คน

กกต.มีมติรับรอง สว. 200 คน บัญชีสำรอง 99 คน โดยสอย 1 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับรองประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 200 คน พร้อมบัญชีสำรองอีก 99 คน หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย อย่างถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม มีการเลื่อนบัญชีสำรองในกลุ่มที่ 18 เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเลือกในลำดับที่ 10 มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับเลือกทั้ง 200 คน รวมทั้งบัญชีสำรองครบถ้วนแล้ว โดยให้ ส.ว.ที่ได้รับเลือกมารับหนังสือรับรองในวันที่ 11-12 ก.ค.นี้ เพื่อนำไปใช้ในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

ทั้งนี้ กกต. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ปปง. ในการตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้สมัคร ส.ว. หรือบุคคลเบื้องหลัง กรณีมีเรื่องร้องเรียนว่าการเลือกอาจไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในบางกรณี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยเลขาธิการ กกต.ยืนยันว่าหากพบว่าการเลือกไม่สุจริตหรือผู้ได้รับเลือกขาดคุณสมบัติภายหลัง กกต. ก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพได้

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเปิดให้ ส.ว.ชุดใหม่มารายงานตัวและรับมอบเอกสารระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.นี้ ก่อนออกหนังสือนัดประชุมวุฒิสภาครั้งแรก เพื่อให้ ส.ว.กล่าวคำปฏิญาณตนและเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาตามลำดับ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง