คัดลอก URL แล้ว
เปิดประวัติ “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” ผู้ชนะประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล

เปิดประวัติ “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” ผู้ชนะประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาล

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ชนะการประมูลซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2567 ด้วยราคาเสนอซื้อสูงสุด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ประกอบธุรกิจจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และมีสถานะการดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

การประมูลซื้อข้าวครั้งนี้ดำเนินการโดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 6 ราย จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด 7 ราย โดยบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาสูงสุดในการประมูลข้าวจากคลังพูนผลเทรดดิ้ง และคลังกิตติชัย รวมปริมาณกว่า 15,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 286 ล้านบาท หรือราคาเฉลี่ยตันละ 19,070 บาท

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า อคส. จะเจรจาต่อรองราคาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ราคาสูงสุด ก่อนสรุปผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาซื้อขาย และขนย้ายข้าวออกจากคลังสินค้าภายใน 30 วันหลังทำสัญญา โดยมั่นใจว่าการระบายข้าวครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ เนื่องจากข้าวหอมมะลิฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด และปริมาณข้าวที่ประมูลไม่มากนักเมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกข้าวของไทยที่มีสูงถึงปีละ 8 ล้านตัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง