คัดลอก URL แล้ว
ทีมนักกีฬาคนตาบอดเรียกร้องความเป็นธรรม ร้องนายกฯ สอบสมาคมฯ ฮุบสิทธิประโยชน์

ทีมนักกีฬาคนตาบอดเรียกร้องความเป็นธรรม ร้องนายกฯ สอบสมาคมฯ ฮุบสิทธิประโยชน์

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นำทีมนักกีฬาคนตาบอดกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน ก.พ. โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีทุจริตค่าตอบแทนนักกีฬาคนพิการ

ทีมนักกีฬาเรียกร้องความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ถูกกล่าวหาว่าเบียดบังสิทธิประโยชน์ของนักกีฬาคนตาบอดทั่วประเทศ ทั้งการฮุบโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 2,647 เล่ม ทำให้นายกสมาคมฯ ร่ำรวยกว่า 3,000 ล้านบาท การหักหัวคิวค่าอาหารและยักยอกเงินรางวัลของชมรมนักกีฬา การส่งสมาชิกเก๊ไปรับสลากแทน ทำให้สมาชิกสามัญและนักกีฬาไร้อาชีพขาดรายได้ รวมถึงการกลั่นแกล้งนักกีฬาที่ทวงถามสิทธิ ด้วยการตัดสิทธิ์ไม่ส่งเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ แม้จะมีสถิติเป็นอันดับหนึ่งของประเทศก็ตาม

ทั้งนี้ ทีมนักกีฬาคนตาบอดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเร่งตรวจสอบประเด็นดังกล่าว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อนักกีฬาคนพิการทุกคนข่าวที่เกี่ยวข้อง