คัดลอก URL แล้ว
ข่าวดี! 6.8 หมื่นรายปิดบัญชีกยศ. ได้ หลังคำนวณหนี้ใหม่เสร็จ

ข่าวดี! 6.8 หมื่นรายปิดบัญชีกยศ. ได้ หลังคำนวณหนี้ใหม่เสร็จ

กรุงเทพฯ – นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่ (Recalculate) ระยะที่ 2 ให้แก่ผู้กู้ยืมกว่า 2.05 ล้านรายเสร็จสิ้นแล้ว โดยพบว่ามีผู้กู้ยืมจำนวน 68,000 ราย มียอดชำระหนี้ครบถ้วนและสามารถปิดบัญชีได้ ซึ่งกองทุนฯจะหยุดการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างจำนวน 247 ราย

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวจะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมตั้งแต่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณหนี้ใหม่ ตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับตามลำดับ คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1% ต่อปี และเบี้ยปรับในอัตรา 0.5% ต่อปี โดยเป็นการคำนวณนอกระบบ กยศ. Connect และกองทุนฯ จะแจ้งผลให้ผู้กู้ยืมทราบเป็นรายบุคคล ก่อนที่ยอดหนี้ทั้งหมดจะปรากฏในระบบ กยศ. Connect ต่อไป

ปัจจุบันกองทุนฯ มีผู้กู้ยืมระหว่างชำระหนี้รวม 3.5 ล้านราย แบ่งเป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้ปกติ 1.4 ล้านราย และผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ 2.1 ล้านราย โดยก่อนหน้านี้เมื่อต้นปี 2567 กองทุนฯ ได้ทำการคำนวณหนี้ระยะแรกให้ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดเงินประมาณ 50,000 รายไปแล้ว

ผู้จัดการกองทุนฯ ยืนยันว่าจะทยอยดำเนินการปรับปรุงยอดหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมทุกกลุ่มทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิ์ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง