คัดลอก URL แล้ว
ครม. เคาะแล้ว! ถือครอง “ยาบ้า” 1 เม็ด “เป็นผู้เสพ”

ครม. เคาะแล้ว! ถือครอง “ยาบ้า” 1 เม็ด “เป็นผู้เสพ”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวง ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณ ให้กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐาน ว่า มีในครอบครองเพื่อเสพ

โดย กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สันนิษฐาน ว่า มีในครอบครองเพื่อเสพใหม่ โดย กำหนดแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม จากเดิม ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด รวมถึง กำหนดให้แอมเฟตามีน และยาไอซ์ มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ เช่นกัน โดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปตรวจสอบความชัดเจนของร่างกฎกระทรวงอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน นายกฯ ได้สั่งการในที่ประชุม ครม. ให้จัดทำแผนที่ประเทศไทย ในรูปแบบ One Map โดยให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนของแผนที่ ที่ไม่ชัดเจน ซึ่งมีอยู่มากกว่า 100 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะต้องมีการเคลียร์แผนที่ ที่ไม่ตรงกัน แปลงให้เป็นแผนที่เดียวกันของทุกหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568

นอกจากนี้ นายกฯ ยังสั่งการในที่ประชุม ครม. ถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จากเดิม กำหนดไว้ที่ 64 เปอร์เซ็นต์ ให้เพิ่มขึ้น เป็นขั้นต่ำ 70 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่า ก่อนหน้านี้ จะตั้งไว้ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

พร้อมกำชับว่า ต้องเร่งรับฟังตัวเลขการเบิกจ่าย ให้มีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐ ไหลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้ได้เพิ่มขึ้น ตามเป้าหมายกลยุทธ์กระทรวงการคลัง ซึ่งหากใน 4 เดือนข้างหน้า สามารถเบิกจ่ายได้กำหนด จะทำให้ GDP เพิ่มขึ้น 0.24 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ครม. ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวง การสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลขสามหลัก ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ โดยสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงิน จากการจำหน่ายสลากตัวเลขสามหลัก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อรูปแบบของสลากฯ ได้หลากหลายมากขึ้น ตามราคาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง เป็นการช่วยให้การเสี่ยงโชคนอกระบบ และผิดกฎหมายให้น้อยลงได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง