คัดลอก URL แล้ว
เตือนภัยผู้บริโภค หลังพบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในเนื้อหมู

เตือนภัยผู้บริโภค หลังพบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในเนื้อหมู

ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ระบุว่า ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อหมูทางเครือข่ายได้นำตัวอย่างเนื้อหมูจากตลาด โมเดิร์นเทรด ฟาร์มช้อป จาก 22 จังหวัด จำนวน 30 ตัวอย่าง มาตรวจในห้องปฏิบัติการ พบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางขายในตลาด 3 แห่ง โมเดิร์นเทรด 1 แห่ง และฟาร์มช้อป 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17

โดยตัวอย่างเนื้อหมูที่พบนั้นเข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐาน ตาม พรบ.อาหาร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และถือว่าไม่เหมาะสม กับการใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ตามประกาศกรมปศุสัตว์

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา หรือ กพย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เพื่อป้องกันโรคและเร่งการเจริญเติบโตให้สัตว์นั้น หากผู้บริโภคเนื้อหมูที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ จะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาและการแพ้ยา รวมถึงการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์จะทำให้กระทบต่อระบบนิเวศ เครือข่ายผู้บริโภคที่ร่วมแถลงข่าวมีความเห็นสอดคล้องกันคือ ต้องการให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการ 5 แห่ง ที่พบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในเนื้อหมู ออกมาชี้แจงกับประชาชน

พร้อมเรียกร้องให้ผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ควรระบุที่มาของเนื้อหมู เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งประชาชน ควรได้รับความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะในสัตว์ และเสนอให้มีระบบการเฝ้าระวังเชิงรุก ระบบเตือนภัยกับประชาชนอย่างเร่งด่วน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง