คัดลอก URL แล้ว
กบข. เล็งสร้างที่อยู่อาศัย ให้ “ข้าราชการเกษียณ”

กบข. เล็งสร้างที่อยู่อาศัย ให้ “ข้าราชการเกษียณ”

ปัญหาค่าครองชีพ และภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ข้าราชการ จ่ายเงินสมทบ “ส่วนเพิ่ม” ซึ่งเป็นเงินออมภาคสมัครใจลดลง เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. จึงเตรียมทบทวนระดับเงินออมเกษียณสุขของข้าราชการ เพื่อปรับปรุงแผนการออมเงินให้เหมาะสมกับสถานภาพของข้าราชการแต่ละสาขาอาชีพ หลังประเมินว่า ระดับเงินออมที่เพียงพอต่อวัยเกษียณ ไม่ควรน้อยกว่า 5 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน กบข. กำลังศึกษาทางเลือกการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องรอเงินก้อนเพียงอย่างเดียว เช่น การจ่ายเงินปันผลระหว่างทาง , การให้สิทธิรับบริการอื่นๆ รวมถึงสิทธิการเข้าถึงโครงการที่อยู่อาศัยวัยเกษียณ หรือ Retirement Complex หลังพบว่า ข้าราชการเกษียณบางส่วน เคยอยู่บ้านพักข้าราชการ และประสบปัญหาหนี้สินเกือบตลอดอายุราชการ ไม่สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ คาดว่าจะสามารถสรุปผลการศึกษาได้ภายในปีนี้

ส่วนปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่กระทบต่อตลาดเงินและตลาดทุนนั้น เลขาฯ กบข. ระบุว่า กบข. ได้ปรับพอร์ตบริหารความเสี่ยงรองรับความไม่แน่นอนด้านต่างๆ ไว้ เช่น เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ทองคำ , น้ำมัน โดยให้น้ำหนักการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าในประเทศ ทำให้ผลตอบแทนในช่วง 4 เดือนแรก ขยายตัว 3% และมั่นใจทั้งปี ผลตอบแทนที่สมาชิกได้รับจะไม่ติดลบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง