คัดลอก URL แล้ว
สทนช. ประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงหลายพื้นที่ ในช่วง 23-31 พ.ค. 67

สทนช. ประกาศเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงหลายพื้นที่ ในช่วง 23-31 พ.ค. 67

กรุงเทพฯ – สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้น

พื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำบางปะกง โดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว รวมถึงบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร หรือแนวฟันหลอ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

สทนช. จึงขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลและคำเตือนจากทางสำนักงานฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางต่างๆ ของ สทนช. ทั้งทางเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ สทนช. จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง