คัดลอก URL แล้ว
“อนุทิน” คนแรกในนักการเมือง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาธารณสุขศาสตร์จาก สบช.

“อนุทิน” คนแรกในนักการเมือง ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาธารณสุขศาสตร์จาก สบช.

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นวันสำคัญที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566 จากสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างโดดเด่น นับเป็นนักการเมืองคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้จาก สบช.

เหตุผลที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่นายอนุทินได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ เนื่องจากในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เขาได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ สบช.สัญจร เพื่อให้โอกาสนักเรียนทั่วประเทศกว่า 2,360 แห่ง โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ได้เข้าศึกษาในสถาบันฯ สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา และเพื่อกระจายบุคลากรทางการแพทย์ไปทั่วทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งขณะนี้มีผู้จบไปแล้วกว่า 2,000 คน เพื่อสนับสนุนโครงการ 3 หมอ และเขายังมีแนวคิดที่จะมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลหรือสาธารณสุข สำหรับ อสม.ที่จบหลักสูตรนี้ด้วยผลการเรียนที่ดีอีกด้วย

ผลงานโดดเด่นที่ทำคุณประโยชน์
ผลงานสำคัญที่ทำให้นายอนุทินได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ได้แก่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง