คัดลอก URL แล้ว
สธ. ออกกฎหมายใหม่ สิ้นปีนี้ช่อดอกเป็นยาเสพติด

สธ. ออกกฎหมายใหม่ สิ้นปีนี้ช่อดอกเป็นยาเสพติด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ถึงกรอบการจัดทำกฎหมายลำดับรอง 2 ฉบับ เพื่อควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้เฉพาะช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นหลัก

รมว.สาธารณสุข ระบุ 3 ประเด็นหลักในการร่างกฎหมายใหม่ ได้แก่

เจตนารมณ์การอนุญาต: การปลูก ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือใช้กัญชา ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การศึกษาวิจัย หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อสันทนาการโดยเด็ดขาด

ระบบอนุญาตไม่เป็นภาระ: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตต่างๆ ต้องมีความชัดเจน ได้สัดส่วน และไม่สร้างภาระให้ประชาชนมากเกินไป โดยกำหนดข้อปฏิบัติและต้นทุนที่จำเป็นน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

มีระยะเวลาปรับตัว: กฎหมายใหม่ควรมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวและดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หากประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ “พืชกัญชา” เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยยกเว้นบางส่วนของพืชกัญชา ได้แก่ ใบ กิ่งก้าน ราก ลำต้น เมล็ด ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ก็จะเหลือเฉพาะส่วนของช่อดอกกัญชาเท่านั้นที่ยังคงเป็นยาเสพติด

นายสมศักดิ์ ย้ำว่า กฎหมายลำดับรองทั้ง 2 ฉบับ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อให้การควบคุมกัญชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง