คัดลอก URL แล้ว
10 ปีรัฐประหาร 57: ‘ประยุทธ์ไป ระบอบอยู่’ ก้าวไกลชู 3 วาระรื้อมรดก คสช.

10 ปีรัฐประหาร 57: ‘ประยุทธ์ไป ระบอบอยู่’ ก้าวไกลชู 3 วาระรื้อมรดก คสช.

พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยระบุว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ “ระบอบประยุทธ์” ซึ่งหมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหารยังคงอยู่ พรรคจึงผลักดัน 3 วาระสำคัญเพื่อรื้อมรดก คสช. ได้แก่ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100% การปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนและยุบสภากลาโหมและศาลทหาร และการทลายทุนผูกขาดด้วยการปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า

ในรอบปีที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 3 วาระดังกล่าว เช่น ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญจากการเลือกตั้ง ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศ คสช. ร่างแก้ไข พ.ร.บ. ระเบียบราชการกลาโหมเพื่อยกเลิกอำนาจพิเศษของกองทัพ และร่างแก้ไข พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า เพื่อป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจ โดยร่างกฎหมายส่วนหนึ่งได้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และจะมีการพิจารณาในสมัยประชุมหน้า

พรรคก้าวไกลหวังว่ารัฐบาลจะร่วมผลักดันวาระเหล่านี้ เพื่อร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเต็มใบให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นในสังคมไทย รวมถึงทำให้รัฐประหาร 2557 เป็นรัฐประหารครั้งสุดท้าย พรรคเชื่อว่าการต่อต้านและลบล้างผลพวงจากการรัฐประหารนั้นต้องพิสูจน์ผ่านการกระทำ ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

อ่านฉบับเต็มที่นี่ https://www.facebook.com/MoveForwardPartyThailand/posts/pfbid02mHSDyAACPME8m5tAeH8kLBfvB6UbeQ5x9gx1yojS4vJPgheEra3VSQWGkEcHpyiUl


ข่าวที่เกี่ยวข้อง