คัดลอก URL แล้ว
เปิดที่มาที่ไป “โกลเด้นบอย – ประติมากรรมสตรีพนมมือ” โบราณวัตถุล้ำค่าที่กลับคืนสู่แผ่นดินไทย

เปิดที่มาที่ไป “โกลเด้นบอย – ประติมากรรมสตรีพนมมือ” โบราณวัตถุล้ำค่าที่กลับคืนสู่แผ่นดินไทย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 กรมศิลปากรได้เปิดประติมากรรมสำริด “โกลเด้นบอย – ประติมากรรมสตรีพนมมือ” โบราณวัตถุอันล้ำค่า ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร หลังจากที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ส่งมอบโบราณวัตถุ 2 ชิ้นนี้คืนให้กับประเทศไทย

ทั้ง 2 โบราณวัตถุ ประกอบด้วย ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และ ประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female)

ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy

สำหรับประติมากรรมชิ้นนี้ เป็นรูปสำริดที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลือจากสมัยเมืองพระนคร เป็นประติมากรรมกลุ่มเล็กๆ ที่มีการหล่อด้วยโลหะเป็นเทพในศาสนาฮินดูที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมของราชสำนัก พบในกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แม้ว่าประติมากรรมจะถูกติความไว้ว่าเป็นพระศิวะ แต่ท่าทางของพระหัตถ์ทั้งสองที่แตกต่างจากประติมากรรมโดยทั่วไปที่มักจะถือสัญลักษณ์ของพระศิวะ ประติมากรรมนี้จึงอาจหมายถึงพระศิวะในภาคมนุษย์ที่ไม่ค่อยพบในศิลปะเขมรทั่วไปอาจมีความเป็นไปได้ว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์สองอย่างคือ เป็นรูปเคารพเพื่อบูชาในศาสนสถานประจำราชวงศ์ หรือเป็นรูปเคารพของบูรพกษัตริย์

ประติมากรรมรูปสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ

สำหรับประติมากรรมนี้ สันนิษฐานว่าเป็นพระราชเทวี หรือสตรีชั้นสูงในราชสำนักสวมเครื่องประดับ ประทับชันเข่าพนมมือแสดงความเคารพแด่เทพเจ้า ที่ดวงตาและคิ้วมีร่องรอยการฝังด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นแก้วสีดำ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง