คัดลอก URL แล้ว
กกต. เตรียมพร้อม เปิดรับสมัคร สว. พรุ่งนี้

กกต. เตรียมพร้อม เปิดรับสมัคร สว. พรุ่งนี้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยสถานที่รับสมัคร เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ก่อนที่จะถึงวันรับสมัครวันแรกในวันพรุ่งนี้ (20 พ.ค.) โดยวันนี้ได้เลือกตรวจเยี่ยม 2 เขตพื้นที่ คือ เขตคันนายาว และเขตบางกะปิ

โดยนายแสวง บอกว่า ทั้ง 2 เขต พบจุดที่ต่างกันคือ ในพื้นที่เขตคันนายาว สถานที่รับเลือกตั้ง กับสถานที่รับสมัครจะเป็นจุดเดียวกันกัน เนื้องจากมีพื้นที่เยอะ แต่สำหรับเขตบางกะปิ เนื่องด้วยพื้นที่ค่อนข้างจำกัด จึงทำให้จุดเลือกตั้งกับจุดรับสมัครคนจุดกัน ส่วนรูปแบบลักษณะของพื้นที่จะเหมือนกัน ซึ่งเท่าที่ดูก็มีความพร้อม ไม่ใช่เฉพาะแค่ 2 เขตนี้ เพราะได้รับรายงานจากพอผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด 77 จังหวัด ว่า ขณะนี้มีความพร้อม และมีความมั่นใจด้วยศักยภาพของเจ้าพนักงานการเลือกตั้ง คือ ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการ ที่มีความรับผิดชอบ

นายแสวงยังเน้นย้ำ บทบัญญัติมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ ได้บันทึกไว้ว่า ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหาเสียงและแนะนำตัว สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันและให้การเลือกตั้งเป็นไปตามสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้นการจะไปฮั้วหรือแลกคะแนน หรือจะไปแสดงวิสัยทัศน์ ไม่สามารทำได้ ผู้เลือกต้องเลือกจากประวัติ หรือ แบบ สว.3 เท่านั้น โดยผู้สมัครสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านสื่อ หรือโซเชียลต่างๆ ได้

ส่วนการรับมือกับเรื่องร้องเรียนในแต่ละหน่วย นายแสวง บอกว่า การร้องเรียน มี 3 ประเภท

ประเภทแรกคือ เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ซึ่งผู้ร้องเรียนสามารถยื่นต่อ ผอ. การเลือกฯ และ ผอ. การเลือกฯ ก็จะนำไปยื่นต่อศาลฎีกาได้ เพื่อวินิจฉัย และคัดชื่อผู้ที่ผิดคุณสมบัติออก

ประเภท 2 เรื่องร้องกระบวนการในขณะลงคะแนนหรือนับคะแนน ทางผู้สมัครที่เลือกกันเองหรือเลือกแบบไขว้ หากไม่เห็นด้วยกับการนับคะแนนก็สามารถทักท้วงได้ โดยคณะกรรมการก็จะวินิจฉัยทันที โดยคำวินิจฉัยของ กกต. ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภท 3 เรื่องเกี่ยวกับการซื้อเสียง การขอคะแนน ซึ่งเป็นเรื่องที่ ต้องใช้เวลา เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้หากมีการยื่นเรื่องร้องเรียนมาแล้วและคณะกรรมการวินิจฉัยไม่ทัน กระบวนการการเลือกตั้งก็ยังต้องดำเนินต่อไป

อย่างไร ก็ยืนยันว่าทั้ง 3 กรณีจะไม่กระทบต่อโรดแมป ในการประกาศให้ได้ สว. 200 คน อย่างแน่นอน

ในส่วนของประชาชนที่เห็นอะไรที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นที่ไม่สุจริต ตั้งแต่วันปิดประกาศการรับสมัคร สามารถส่งข้อมูลมาให้ทางสำนักงาน กกต. ได้

นายแสวง ยังมั่นใจว่า จะได้ สว. 200 คน ตามกรอบเวลา แต่สิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่า จะสมหวังตามที่ประชาชนคาดหวัง เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันของสังคม ไม่ใช่เพียง กกต. หรือ ผู้เลือก เท่านั้น

สำหรับสถานที่รับสมัครก็มีลักษณะคล้ายกัน เป็นพื้นที่กว้างและจัดให้มีโต๊ะและเก้าอี้เป็นสัดส่วน โดยขั้นตอนการรับสมัครจะมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1.ลงทะเบียน
2.ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
3.บันทึกข้อมูลผู้สมัคร
4.ชำระค่าธรรมเนียม
และ 5.ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ออกใบสมัครให้

ผู้สนใจสมัคร สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง