คัดลอก URL แล้ว
เวิร์คช็อป ระดมกึ๋นภาคีเครือข่าย-ชาวบ้าน 4 จังหวัดอีสาน สางปัญหาที่ดินริมรางรถไฟ

เวิร์คช็อป ระดมกึ๋นภาคีเครือข่าย-ชาวบ้าน 4 จังหวัดอีสาน สางปัญหาที่ดินริมรางรถไฟ

นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ พอช.ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กระบวนการแก้ไขปัญหาชุมชนริมรางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ‘‘ โดยมีพี่น้องประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
นายไชยา พลขาง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง นางณัฐนิชา อรรคฮาดจันทร์ หัวหน้าโครงการฯ นายเอกชัย กสิพัฒนวงค์ หัวหน้าทีมออกแบบและก่อสร้าง ทีมงานผู้ประสานงานชุมชน เจ้าหน้าทึ่สถาปนิก สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น รวมทั้งคณะกรรมการเมืองของแก่น เข้าร่วมปรึกษาหารือในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. กล่าวต่อไปว่าทั้งนี้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนสำหรับชุมชนที่มีการจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ Work Shop เป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอเช่า ซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ
กลุ่มที่1 ประเภทชุมชนมีสัญญาเช่าเดิม ได้แก่

  1. ชุมชนเทพารักษ์2
  2. ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์ โซน2 , โซน3
  3. ชุมชนรอบเมือง1
    ส่วนกลุ่มที่ 2 ประเภทชุมชนที่ยังไม่มีสัญญาเช่า ได้แก่
  4. ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์(หลังฟาร์ม)
  5. ชุมชนเทพารักษ์โซน2
  6. ชุมชนโนนหนองวัด
  7. ชุมชนดอนรุ่งเรือง

“ที่ประชุมมีการนำเสนอกระบวนการ ถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาของ พอช ร่วมกับชาวบ้านและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เราแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากกลุ่มจังหวัดอื่นๆที่ร่วมวงเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปสู่การสรุปข้อมูลนำเสนอผ่านวงคณะกรรมการเมืองขอนแก่น และใช้ข้อมูลในการเสนอขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ต่อไป.“นายสยาม กล่าว.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง