คัดลอก URL แล้ว
พรรคไทยภักดีคัดค้านข้อเสนอพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลประเด็นผู้ต้องหาม.112

พรรคไทยภักดีคัดค้านข้อเสนอพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลประเด็นผู้ต้องหาม.112

พรรคไทยภักดีออกแถลงการณ์คัดค้านข้อเสนอของพรรคก้าวไกลต่อรัฐบาลในประเด็น “บุ้ง ทะลุวัง” ฉบับที่ 2 ซึ่งเสนอแนวทาง 4 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ตำรวจชะลอการดำเนินคดีทางการเมืองจนกว่าการจัดทำ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมจะมีความชัดเจน 2) ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอต่ออัยการสูงสุดให้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องคดี 3) ให้นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานศาลฎีกาถึงความเป็นไปได้ในการประกันตัวและชะลอคดี และ 4) การนิรโทษกรรมมีความจำเป็นเร่งด่วน

พรรคไทยภักดีระบุว่า คดีความตามมาตรา 112 เป็นความอาญาที่เกิดจากการละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐ ไม่ใช่คดีทางการเมืองอย่างที่พรรคก้าวไกลพยายามบิดเบือน การนำผู้ต้องหาคดีม.112 มาปะปนกับคดีการเมืองอื่นๆเพื่อออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะทำลายกระบวนการยุติธรรม ความมั่นคงของรัฐ และสร้างความขัดแย้งในชาติ ไม่ใช่การสร้างความปรองดองตามที่พรรคก้าวไกลอ้าง

พรรคไทยภักดียืนยันสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายมาตรา 112 อย่างเข้มแข็ง เพื่อจัดการกับขบวนการที่มุ่งทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ และผู้ที่สร้างความแตกแยกในบ้านเมือง เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐนิติธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นเสาหลักการปกครองของประเทศที่มั่นคงสืบไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง