คัดลอก URL แล้ว
ศาลา 9 รอบ บุญ 108 ปี หลวงปู่บุญมี วงฺสธมฺโม มหากุศลครั้งประวัติศาสตร์

ศาลา 9 รอบ บุญ 108 ปี หลวงปู่บุญมี วงฺสธมฺโม มหากุศลครั้งประวัติศาสตร์

บนเส้นทางแห่งพุทธจริยา ผู้ทรงเมตตาธรรมและปัญญาญาณ หลวงปู่บุญมี วงฺสธมฺโม หรือพระครูมงคลธรรมรัตน์ พระเถระชราภาพวัย 108 ปี ผู้ซึ่งได้อุทิศชีวิตจิตใจเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์แก่สังคมมายาวนานถึง 60 พรรษา ท่านเป็นเสมือนดั่งดวงประทีปแห่งปัญญาและความเมตตา ที่ส่องสว่างนำทางแก่ผู้คนและชุมชนรอบข้าง ด้วยการบำเพ็ญตนเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาและนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลวงปู่บุญมีได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ท่านได้เหน็ดเหนื่อยบุกเบิกสร้างวัด เสนาสนะ ศาลา เมรุ และกุฏิสงฆ์ มากมายหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งล้วนเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของประชาชนที่นับถือศรัทธาในตัวท่านเป็นจำนวนมาก หลวงปู่คือผู้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการพุทธศาสนาเป็นอเนกประการ

วัดป่าพิบูลโพธิ์ชัย ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู คือสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นดั่งประจักษ์พยานแห่งบุญบารมีและความวิริยะอุตสาหะของหลวงปู่บุญมี ท่านได้เข้ามาบุกเบิกผืนป่าช้ารกร้างแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ.2538 พร้อมด้วยพระลูกวัดอีก 6 รูป ท่านจำพรรษาและเป็นผู้นำในการพัฒนาวัดป่าแห่งนี้มาโดยตลอด จนกลายเป็นสถานที่อันเป็นที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทั้ง 4 หมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยบุญบารมีและเมตตาของหลวงปู่ ทำให้เหล่าศิษยานุศิษย์ต่างเกิดความศรัทธา พากันร่วมแรงร่วมใจ สละกำลังทรัพย์และแรงกาย สร้างสิ่งปลูกสร้างและปูชนียวัตถุต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา

ในปี พ.ศ.2567 อันเป็นวาระมงคลสมัยที่หลวงปู่บุญมีมีอายุครบ 9 รอบ 108 ปี ท่านได้มีดำริให้มีการสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น ทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจสืบต่อไป และในวาระนี้ ผู้มีจิตศรัทธายังได้ร่วมกันจัดสร้างเหรียญเสมามงคล ครบ 9 รอบ เพื่อน้อมถวายแด่หลวงปู่ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เก็บรักษาไว้เป็นสิริมงคล เตือนใจให้ระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่สืบไป

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ท่ามกลางบรรยากาศอันเปี่ยมด้วยศรัทธา ณ วัดป่าพิบูลโพธิ์ชัย ได้มีพิธีลงเสาเอก เสาโท เป็นปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่อย่างเป็นทางการ โดยหลวงปู่บุญมีได้เป็นประธานในพิธี และมีเหล่าศิษยานุศิษย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ต่างมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น แสดงให้เห็นถึงความศรัทธามั่นคงที่มีต่อหลวงปู่ นอกจากนั้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ยังจะมีการจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเสมา 9 รอบ หลวงปู่บุญมีอีกด้วย นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนในวัดป่าพิบูลโพธิ์ชัย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

หลวงปู่บุญมี วงฺสธมฺโม คือแบบอย่างที่งดงามของพระสงฆ์ผู้ทรงเมตตา เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน เป็นนักพัฒนาผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง อุทิศตนเองเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมมาโดยตลอด ตลอดชีวิตของท่านทุกลมหายใจ คือการสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม เป็นผู้จุดประทีปแห่งปัญญา นำทางสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ดำเนินชีวิตในแนวทางอันดีงาม การได้ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ และได้เป็นเจ้าของเหรียญเสมา ครบ 9 รอบ หลวงปู่บุญมี จึงเป็นมหากุศลและมงคลสูงสุดในชีวิต ที่สมควรได้ถวายเป็นพุทธบูชาอย่างสูงยิ่ง แด่พระมหาเถระผู้ทรงคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาเป็นล้นพ้น จะหาสิ่งใดมาเปรียบนั้นได้ยากยิ่งนัก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง