คัดลอก URL แล้ว
ชู “โชว์บายเชนธนา” กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ชู “โชว์บายเชนธนา” กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

“เชน ธนา” จับมือพันธมิตร หนุนชอฟต์พาวเวอร์ ใช้ระบบออนไลน์ช่วยขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน

นายธนาตรัยฉัตร ภูโชคอนันต์ (เชน ธนา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ตนมองว่าสินค้าชุมชนเเละวิสาหกิจชุมขนของไทยทุกจังหวัดนั้นสามารถต่อยอดเเละพัฒนาการขายผ่านหน้าร้านและออนไลน์ในรูปเเบบซอฟต์ พาวเวอร์ตามนโยบายรัฐบาลได้ซึ่งจะสร้างรายได้เเละชื่อเสียงให้กับชุมชนนั้นๆเเบบต่อเนื่อง

“ตนเเละพันธมิตรมองว่าควรเร่งเดินหน้าสินค้าซอฟต์ พาวเวอร์เเละโอท็อป เช่น จ.พิษณุโลกมีเเหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเเละเเบบอันซีนอะไรบ้าง ก็ต้องโปรโมทควบคู่เเหล่งที่พัก ร้านอาหาร ร้านของฝาก ตรงนี้คือภูมิปัญญาไทยเเละสร้างรายได้ให้ชุมชนนั้นๆเเบบต่อยอด ตอนนี้โลกออนไลน์มีกระเเสที่ดีหากใช้ระบบการตลาดที่ตนเเละพันธมิตรศึกษาไว้จะเพิ่มระดับราคาสินค้า/บริการของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆได้หลายเท่าเเต่พวกเขาต้องรักษาคุณภาพ ชื่อเสียง ราคา เเละความไว้วางใจที่ผู้บริโภคไปใช้บริการด้วย”เชน ธนาระบุ

เชน ธนา กล่าวว่า ดังนั้น บริษัทอมาโด้ จึงร่วมมือกับบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดและพันธมิตรการค้า จัดทีมลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการตลาดโดย“โชว์บายเชนธนา”เข้ามาร่วมกิจกรรมกระตุ้นการขายของวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนถึงเป็นตัวแทนในทุกๆการสั่งซื้อ โดยรวบกลุ่มผู้บริโภคที่พร้อมส่งเสริมสินค้าอุปโภค บริโภคในแต่ละชุมชน ที่เป็นสินค้าโอท็อป จากการเสนอตัวเพื่อเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย จากระบบการสั่งซื้อทางระบบสินค้าออนไลน์ เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมอนุรักษ์วิถีไทย วิถีธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค ด้วยการผลิตตามยอดการสั่งซื้อ ชะลอและลดปัญหาที่ต้องผลิตไว้เพื่อรอการสั่งซื้อ ซึ่งอาจจะไม่สามารถกำหนดระยะเวลาจัดจำหน่ายได้ชัดเจนแน่นอนว่าจะมีระยะเวลาการคืนทุนนานขนาดไหน

เชน ธนา กล่าวว่า อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการเพิ่มหนี้ด้านการลงทุนและลดต้นทุนปัญหาชะลอการขายที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ต้องเก็บรักษาผลผลิตไว้นานเกินไป ในขณะที่ยังไม่สามารถมีผู้บริโภคที่มีความต้องการของตลาดรองรับในขณะนั้น จนอาจไม่สามารถคืนทุนได้ เพราะในการลงทุนผลิตสินค้าต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางภาคการเกษตร ที่บางฤดูกาลอาจมีผลผลิตได้ดีมากจนล้นตลาด แต่ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้คล่องตัว เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาจไม่สะดวกในการนำเสนอสินค้า ทางภาคการเกษตร ให้เข้าถึงกลุ่มความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการในแต่ละพื้นที่

“ดังนั้นการนำเสนอจากโชว์บายเชนธนา ด้วยระบบสื่อออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกมิติ ของทุกการสั่งซื้อและทุกการขายจะเป็นการรีวิวในพื้นที่แต่ละชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเติบโตไปด้วยกันกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเคียงผืนแผ่นดินไทยตลอดไปอย่างยั่งยืน”เชน ธนากล่าวเเละว่ามั่นใจว่าการที่ตนเเละพันธมิตรลงมาช่วยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศนั้นจะสร้างความมั่นคงทางรายได้/กระจายสินค้าซอฟต์ พาวเวอร์/โอท็อปได้อีกช่องทางหนึ่งตรงนี้เชื่อว่าชื่อเสียงเเละคุณภาพสินค้าของวิสาหกิจชุมชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะได้รับการยอมรับในคุณภาพ/มาตรฐานจากคนไทยเเละคนทั่วโลก

ชมคริป https://vt.tiktok.com/ZSYdm9kyF/


ข่าวที่เกี่ยวข้อง