คัดลอก URL แล้ว
ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้พรรคก้าวไกลขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาอีก 15 วัน

ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้พรรคก้าวไกลขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาอีก 15 วัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวหาว่ามีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าข่ายลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยพรรคก้าวไกลได้ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 และเป็นครั้งสุดท้ายอีก 15 วัน ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งอนุญาตตามที่ร้องขอ ทำให้พรรคก้าวไกลจะต้องยื่นคำชี้แจงภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2567

ทั้งนี้ กกต. ได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกล เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค และห้ามผู้ถูกเพิกถอนสิทธิไม่ให้จดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ รวมถึงเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรค


ข่าวที่เกี่ยวข้อง